Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 22.4.2022

22. 4. 2022 • Tedenske novice

Podpisana pogodba za nakup gasilskega vozila GVCZD-1
 

Občina Sevnica je z na javnem naročilu izbranim izvajalcem danes podpisala pogodbo za nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin GVCZD-1. Izbrani ponudnik je podjetje WEBO.si
d.o.o. iz Vrhnike kot vodilni partner, skupaj s partnerjem v ponudbi, podjetjem WEBO Maribor
d.o.o. Pogodbena vrednost nakupa znaša 896.291,30 evrov.
Občina Sevnica je skupaj z Gasilsko zvezo Sevnica pripravila vso potrebno dokumentacijo za nakup gasilskega vozila. Investicija je bila uspešno prijavljena na razpis Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, na podlagi pred kratkim pridobljenega sklepa o sofinanciranju bo država za nakup vozila zagotovila 275.000 evrov.
Iz lastnih sredstev bo 100.000 evrov zagotovila Gasilska zveza Sevnica, glavnino v višini 525.000 evrov pa bo iz proračuna financirala Občina Sevnica v letih 2022 in 2023. Z gasilskim vozilom bo upravljalo Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, ki je gasilsko društvo s poklicnim jedrom IV. kategorije.


Ob svetovnem dnevu Zemlje in slovenskem dnevu brez zavržene hrane
 

Skrb za okolje je odgovornost vsakega posameznika in družbe kot celote. Ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga obeležujemo vsako leto 22. aprila, se tako vrstijo pozivi strokovne javnosti in civilne družbe k spoštovanju edinstvenosti planeta Zemlja ter k spoštovanju in ohranjanju vseh naravnih življenjskih dobrin.
Izzive, s katerimi se sooča človeštvo, je mogoče nasloviti s trajnostnim načinom življenja in gospodarjenjem z naravo. K temu poziva tudi slovenski dan brez zavržene hrane, katerega namen je spodbujati zmanjševanje količin zavržene hrane. Zavržena hrana ima zelo visoko finančno, etično in okoljsko ceno, saj njena proizvodnja in distribucija zahteva veliko porabo energije in drugih virov. Tako zavržena hrana neposredno vpliva tudi na stanje okolja. Slovenski dan brez zavržene hrane obeležujemo v nedeljo, 24. aprila.
Župan Srečko Ocvirk v svoji poslanici ob svetovnem dnevu Zemlje in slovenskem dnevu brez zavržene hrane poudarja pomembnost sonaravnega bivanja in sonaravnega gospodarjenja z okoljem. Pri tem je pomembno sodelovanje tako vseh strokovnih služb, kot so denimo gospodarske javne službe, kot tudi civilno-družbenih organizacij. Izzivi varovanja okolja so večplastni in kompleksni, zato lokalna skupnost stremi k povezovanju in skupnemu delovanju vseh deležnikov za čisto, prijetno in prijazno okolje.
Občina Sevnica skupaj s partnerji v okviru številnih projektov išče rešitve, s katerimi se zmanjšuje negativen vpliv na okolje. Takšna projekta sta tudi »Olje nekoliko drugače« in »Varuj o(ko)lje«, katerih namen je preprečiti odlaganje odpadnega jedilnega olja v sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda in hkrati zbirati odpadno jedilno olje kot surovino. Za pravilno odlaganje odpadnega olja so v vseh krajevnih skupnostih nameščeni namenski zbiralniki, gospodinjstva pa so za odlaganje olja prejela posebne posodice. Pomembna pridobitev pa je tudi agregat, ki ga poganja odpadno olje. V primeru izpada električne energije lahko agregat nadomesti vir energije za črpališče pitne vode za nemoteno oskrbo.
Danes potekajo raznolike aktivnosti za spodbujanje varovanja okolja tudi v sevniški občini, med njimi tradicionalna saditev sevniške voščenke v organizaciji Turistične zveze občine Sevnica, KŠTM Sevnica, Občine Sevnica in Podružnične šole Studenec.
Ob svetovnem dnevu Zemlje potekajo dnevi odprtih vrat na gozdnih učnih poteh v celotni državi. KŠTM Sevnica je organiziral osrednjo nacionalno prireditev ob dnevu odprtih vrat na gozdnih učnih poteh na sevniškem gradu.


Novi nadvoz čez trebanjsko železniško progo dobiva končno podobo
 

V sklopu projekta Komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica poteka izgradnja novega nadvoza čez trebanjsko železnico. Nadvoz bo nadomestil obstoječo prometno povezavo, ki poteka čez železniško progo in je zaradi svoje konstrukcije manj primerna za tovorni promet in izredne prevoze, ki potekajo z območja industrijske cone.
Projekt Občine Sevnica je podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, Ministrstva za infrastrukturo.
Z izgradnjo dostopne ceste in izvennivojskega križanja z železniško progo bo tako Poslovna cona Sevnica ustrezno infrastrukturno urejena. To bo prispevalo k razširitvi poslovne cone ter omogočilo obstoječim in novim podjetjem boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Glavni cilj projekta je spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji.
V sklopu projekta bo ukinjen obstoječ nivojski prehod, prestavljeni oziroma na novo urejeni bodo komunalni, energetski in telekomunikacijski infrastrukturni objekti, vodi in naprave, urejene bodo obcestne površine in površine za pešce.

Izgradnja nadvoza je v zaključni fazi. Trenutno poteka urejanje meteornega odvodnjavanja in brežin. Na tem območju bodo izvedene dodatne nadgradnje za prometno izboljšavo obstoječega stanja, načrtovana je rekonstrukcija križišča pred nadvozom Šmarje v krožišče in sočasna umestitev kolesarske steze. Izdelavo projektne dokumentacije je zagotovila Občina Sevnica ob pogojih Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je nosilec projekta.


eNovičnik Občine Sevnica
 

Občina Sevnica je na področju obveščanja javnosti pripravila novost, in sicer brezplačni spletni novičnik. Naročniki bodo enkrat tedensko prejemali obvestila o vseh aktualnih novicah, uradnih objavah občinske uprave, informacije o morebitnih cestnih zaporah, izklopih elektrike in vsebinah s področja  komunalnih  storitev.  Prijavnica  za  eNovičnik  je  dostopna  na  povezavi: https://www.obcina-sevnica.si/sl/o-obcini/novice-in-obvestila/prijava-na-e-novice.

Naroči se na e-novice