Gumb išči|

Zapri iskalnik

Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31

Status: v pripravi

Začetek postopka priprave prostorskega akta: 26. 8.2020
Javna razgrnitev: 28. 4.2021 - 27. 5.2021  
Javna obravnava: 19.5.2021 ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica


Pobudnik izdelave SD ZN IC Ines Sevnica ZN 31 je MAK prevozi in lesne storitve Marko Krajnc s.p.

Za potrebe svoje dejavnosti želi pobudnik v IC Ines Sevnica spremeniti namembnost dela obstoječega objekta – pekarne v skladišče, ga dozidati ter urediti odprto skladišče za les. Ker je potreba za gradnjo navedenih objektov drugačna od določb veljavnega zazidalnega načrta, je potrebno spremeniti del zazidalnega načrta, zato je pobudnik pričel s postopkom.

Namen izdelave sprememb in dopolnitev veljavnega zazidalnega načrta je opredelitev namembnosti obstoječih in načrtovanih objektov, dejavnosti, vrste gradnje, gradbenih parcel, ter določitev pogojev za oblikovanje objektov. Območje urejanja obravnava del enote urejanja prostora SE 107 velikosti cca 1.37ha in zajema zemljišča s parc. štev.: 1263/4, 1263/3, 1263/2,1263/1, 1503/25, 1503/9, 1282/4, vse k.o. Ledina.