POVABILO K
SODELOVANJU

KAJ JE PARTICIPATIVNI
PRORAČUN

OBMOČJA, KRITERIJI
TER KVOTE

KAKO
SODELOVATI

»SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM«

Kaj je participativni proračun

 

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujete prebivalke in prebivalci občine. Vabimo, da s podajanjem svojih predlogov določite, katere ureditve, ki bi se izvedle v letu 2021, bi po vaše mnenju pripomogle k višanju kakovosti bivanja v vašem ožjem bivanjskem okolju.

Prav vsak participirani predlog oziroma pobuda izhaja iz subjektivnega mnenja, potrebe ali želje posameznika in kot taka bo vsaka od pobud tudi obravnavana. Pobude, ki v letošnjem procesu razpisa ne bodo uspele biti uvrščene, pa morda z nekaj spremembami v naslednjih letih del postanejo del bodočih ureditev v kraju.