POVABILO K
SODELOVANJU

KAJ JE PARTICIPATIVNI
PRORAČUN

OBMOČJA, KRITERIJI
TER KVOTE

KAKO
SODELOVATI

»SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM«

Kako sodelovati ?

 

Sodelujete lahko kot predlagatelj ali v skupini predlagateljev z izpolnitvijo in oddajo obrazca ali oddajo e-pobude.

 

Dostopnost obrazca:

a)    na spletni strani Občine Sevnica:

b)      v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Izpolnjen obrazec lahko oddate:

  • osebno v sprejemno pisarno Občine Sevnica
    ali po pošti  na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

 

Prejete pobude bo strokovno-tehnično najprej uredila občinska uprava ter preverila utemeljenost, zakonitost in izpolnjevanje pogojev za izvedbo v letu 2021.

Odločitev o umestitvi pobud v proračun bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, krajevnih skupnosti in civilne družbe. Vsak vlagatelj bo o statusu pobude obveščen.

Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na e-naslov vlasta.marn@obcina-sevnica.si ali po telefonu (07)81-61-216.


PHP Hits Count obiskovalcev že zanima participativni proračun za leto 2021.

Vljudno vabljeni k sodelovanju tudi Vi.