POVABILO K
SODELOVANJU

KAJ JE PARTICIPATIVNI
PRORAČUN

OBMOČJA, KRITERIJI
TER KVOTE

KAKO
SODELOVATI

»SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM«

Kako sodelovati ?

 

Sodelujete lahko kot predlagatelj ali v skupini predlagateljev z izpolnitvijo in oddajo obrazca ali oddajo e-pobude.

Dostopnost obrazca:

a)    na spletni strani Občine Sevnica:

b)      v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Izpolnjen obrazec lahko oddate:

  • osebno v sprejemno pisarno Občine Sevnica
    ali po pošti  na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

 

Rok za podajo pobud je od 1. maja do 30. junija 2019.

 

Prejete pobude bo strokovno-tehnično najprej uredila občinska uprava ter preverila utemeljenost, zakonitost in izpolnjevanju pogojev za izvedbo v letu 2020.

Odločitev o umestitvi pobud v proračun bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, krajevnih skupnosti in civilne družbe. Vsak vlagatelj bo o statusu pobude obveščen.

Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na e-naslov vlasta.marn@obcina-sevnica.si.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.