Lokalne volitve 2018

Povezava do spletne strani Lokalne volitve 2018

 

Poročilo o izidu lokalnih  volitev 2018

 

Poročilo o izidu volitev župana na lokalnih volitvah 2018

Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2018

Mandati za OS/ČS - po VE - ostanki po Harejevem količniku

Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v občini Sevnica na lokalnih volitvah 2018

Skupni rezultat udeležbe

Udeležba na voliščih

Količnik po d'Hondtu na glasovih list

Preferenčni glasovi

Končni rezultati glasovanja po listah

Končni rezultati glasovanja po VE

 

Neuradni izidi lokalnih volitev 2018

Neuradni izidi župan in občinski svet

Neuradni izidi sveti krajevnih skupnosti

Volilna udeležba

 

 

Izvedba volitev

Seznanitev občanov o lokalnih volitvah 18. novembra 2018

Obrazec za glasovanje na domu

Obrazec za glasovnje po pošti

 

Vložene kandidature

Kandidati za župane in člane občinskega sveta občine Sevnica

Kandidati za člane svetov krajevnih skupnosti


 

Razpis volitev


Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo 18. novembra 2018

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, (Ur. l. RS 48/18)

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica, (Ur. l. RS 51/18)

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica, (Ur.l. RS 33/14)

Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica, (Ur.l. RS 33/14)

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta, župana in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica

Seznam volišč za lokalne volitve 2018

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2018

Obvestilo organizatorjem volilnih kampanj - obvezni izvodi plakatov in drugih publikacij lokalnih volitev 2018  za NUK

 


Lokalne volitve na državnih portalih

Lokalne volitve 2018 na portalu Službe za lokalno samoupravo RS

Lokalne volitve 2018 na portalu Državne volilne komisije