Lokalne volitve 2018

 

Portal MJU Lokalne volitve 2018

 

Obrazci župan


Kandidatura za župana

Soglasje kandidata za kandidaturo za župana

Seznam udeležencev pri delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve


Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana

Podpora kandidaturi za župana

Ugotovitveni sklep - potrebno število podpisov za vložitev kandidature za župana

Sporočilo  organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)Obrazci - občinski svet


Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Soglasje kandidata za kandidaturo za člana občinskega sveta

Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člane občinskega sveta


Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Ugotovitveni sklep - potrebno število podpisov za vložitev kandidature za člana občinskega sveta

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)
Obrazci - sveti krajevnih skupnosti


Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti

Soglasje kandidata za kandidaturo za člana krajevne skupnosti

Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

Razpis volitev


Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo 18. novembra 2018

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, (Ur. l. RS 48/18)

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica, (Ur. l. RS 51/18)

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica, (Ur.l. RS 33/14)

Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica, (Ur.l. RS 33/14)

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta, župana in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica

Seznam volišč za lokalne volitve 2018

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2018

 


Lokalne volitve na državnih portalih

Lokalne volitve 2018 na portalu Službe za lokalno samoupravo RS

Lokalne volitve 2018 na portalu Državne volilne komisije