Video - Zaščita in reševanje

Prikaz vaje reševanja ponesrečenca s helikopterjem