Video - Zaščita in reševanje

Regijsko preverjanje znanja ekip prve pomoči Sevnica 23.5.2015