Video - Infrastruktura in projekti

Spajanje optike v centrali Sevnica 9.10.2012