Video - Zaščita in reševanje

Vaja - Reševanje in gašenje požara v DOU Impoljca 2016