Historična topografija občine Sevnica s popisi prebivalcev

Za obdobje od srednjega veka (od 14. stoletja dalje)   
do današnjih dni z dodatkom  o popisih prebivalcev in hiš   
za leta popisov od 1869 do 1931

 

Od leta 2009 do leta 2019 zbral in uredil:
Ljubomir Motore, Sevnica, 14. 12. 2019

 

Excel tabela Historične topografije občine Sevnica od 14. stoletja do današnjih dni

Skica  ozemlja v Posavju, ki je bilo v srednjem veku v lasti
Salzburške nadškofije
in za katerega so ohranjeni prvi zemeljiški urbarji,
ki
so  bili vir za prva imena krajev na današnjem območju občine Sevnica.


Za  delovnje povezav je priporočljivo, da sta obe datoteki shranjeni v isti mapi na računalniku.