Na Planino iz Sevnice

NEZAHTEVNA POT
Z NEKAJ ZAHTEVNEJŠIMI ODSEKI ZARADI ORIENTACIJE

V Sevnici sledimo markacijam od železniške postaje mimo zdravstvenega doma, bazena in Kopitarne po Prvomajski ulici do zadnje hiše na levi strani, pri kateri bodimo pozorni na stezo, ki nas pred njo popelje levo v gozd. Po gozdu in nato po travniku gremo strmo navzgor in kmalu bomo na Sv. Roku (naselje Drožanje). Desno je cerkev sv. Roka, mi pa zavijemo levo po cesti do kmetije in naprej po cesti desno, nato pa se držimo levo v gozd. Kmalu nas ' markacije popeljejo s ceste na stezo mimo dveh zidanic, pred tretjo se povzpnemo po kamnitih stopnicah navzgor do domačije in cerkve na Lamperčah (398 m) (naselje Drožanje). Tu je žig št. 8. Iz Sevnice do tu je 50 minut hoje.

Iz Lamperč zavijemo po cesti desno. Bodimo pozorni na markacije, ki nas pri prvi hiši popeljejo levo v gozd na traktorsko pot. Po gozdu in kasneje travniku se spuščamo do asfaltirane ceste, ki pelje na Metni Vrh. Zavijemo desno malo navzdol do Drožanja. S ceste gremo levo. Sledimo markacijam do zadnje hiše kjer zavijemo desno in po travniku naprej.

Pred sabo že vidimo cerkvico na Žabjeku. Prečkamo Drožanjski potok, se malo dvignemo in že smo v zaselku Žabjek (naselje Metni vrh), kjer je tudi cerkvica sv. Lovrenca. Tu nadaljujemo pot proti vzhodu po cesti proti Prešni Loki. Ko pridemo na križišče, zavijemo levo v zaselek Konjska glava (naselje Prešna Loka), nato pa takoj desno rahlo navzdol po cesti. Kmalu pred sabo vidimo zaselek Dobje, v ozadju pa Ajdovski gradec in Veliki vrh. Ko pridemo na križišče, gremo naprej rahlo navzdol proti potoku Dobovski graben, se malo povzpemo in ž smo v zaselku Dobje (naselje Vranje). Spustimo se po cesti 50 m desno in pazimo na poljsko pot, ki nas levo proti vzhodu vodi do Vranjskega potoka. Nekaj časa gremo pob potoku proti jugu, kmalu pa se usmerimo proti severovzhodu mimo vodnega zajetja na Ajdovski gradec nad Vranjem. Na njegovem vrhu se nahaja znamenito arheološko najdišče, najbolj raziskana poznoantična oz. starokrščanska naselbina na Slovenskem iz 5. in 6. stoletja, ki je urejena kot arheološki park. Tu je žig št. 9. Iz Lamperč do tu bomo potrebovali uro in 30 minut.
Z Ajdovskega gradca se po turistični stezi spustimo proti vzhodu navzdol, mimo vikendov do Podvrškega potoka. Pot nadaljujemo levo proti severu ob potoku pod Velikim vrhom, nekaj časa sledimo potoku, nato pa se dvigujemo desno navzgor najprej po stezi. Pot nas vodi ob idiličnem travniku sredi gozda in skozi zarasle travnike na greben do kapelice. Nadaljujemo po kolovozni poti na travnik, ki ga prečkamo in že smo pod zaselkom Završe (naselje Zabukovje). Pridemo na cesto, ki nas bo po širokem razglednem grebenu kmalu pripeljala do vasi Zabukovje nad Sevnico. Tu je tudi gostinski lokal. Iz Vranja do tu bomo porabili uro.

V Zabukovju pri pokopališču pridemo na zasavsko planinsko pot, ki pelje z Bohorja na Lisco. Iz Zabukovja nas markacije vodijo do križišča in po srednji cesti navzgor proti Mrzli Planini mimo zaselka Pokojnik (naselje Mrzla Planina) po asfaltu do Klanca. (Na križišču pod Klancem zavijemo levo.) Tu bodimo pozorni na markacije, ki nas bodo preko ceste čez travnike severovzhodno v hrib po traktorski poti pripeljale na Zaloške travnike nad Mrzlo Planino. Pot postane izredno zanimiva in razgledna. Ko znova pridemo v gozd, bodimo pozorni na markacije, ki nas bodo kmalu mimo malega travnika na desni usmerile proti Skalici. Zapustimo zasavsko planinsko pot, ki pride z Javornika. Rahlo se spustimo levo navzdol na cesto, od tu pa strmo navzgor na Skalico. Tu je žig št. 10. Smo na najvišji točki naše planinske poti (951 m). Iz Zabukovja do tu je uro in 45 minut hoje.

S Skalice se spustimo znova na cesto, nato pa po cesti proti severovzhodu do lovske koče Možnica. Tu zavijemo po gozdni cesti na levo. Ko ta zavije v levo, jo zapustimo in se po gozdni poti spuščamo mimo lovske preže do Stare žage (naselje Doropolje), kjer pridemo na glavno cesto Sevnica Planina pri Sevnici. Ko prečkamo most, zavijemo desno, pri odcepu za Lesično pa levo, nato gremo naravnost. V 45 minutah smo na Planini pri Sevnici (588 m), kjr so trgovine, gostinski objekti in tudi organizirani javni prevozi. S Skalice do Planine pri Sevnici je 2 uri hoje. Za vso pot iz Sevnice na Planino bomo potrebovali dobrih 7 ur (22,3 km).