Sevniška kolesarska pot - Točke 2, 3

 

Točka 2 - Blanca - Bife TRIM

Na Blanci sodita med najzanimivejše objekte gospodarsko poslopje št.. 32, ki stoji ob cesti in je nastalo l. 1828, zasnovano v dveh etažah in zgrajeno iz dveh različnih materialov, kamna in lesa in kozolec, pokrit s slamo, ki stoji v skupini kozolcev vzhodno od strnjenega naselja. Pomemben je zaradi svoje zasnove in razmeroma zgodnjega nastanka in značilnega "arhaičnega" videza, kar mu daje še poseben spomeniški pomen.
Po kontrolni točki BIFE TRIM pot nadaljujemo ob potoku Blanščica, ki izvira v pogorju Bohorja na Poklek, kjer stoji cerkev Vseh svetnikov, v kateri so freske križanja iz l. 1400. Pot nadaljujemo po vinsko turistični cesti.


Točka 3 - Trnovec - Turistična kmetija Klenovšek - Grobelnik

V Trnovcu so v cerkvi sv. Jurija freske iz začetka 14. stoletja, v Podvrhu pa je najdišče rimskega napisanega gradiva, grobišče. V tej vasi je tudi kontrolna točka in sicer na turistični kmetiji KLENOVŠEK-GROBELNIK.
V neposredni bližini je vas Vranje, nad katero se nahaja Ajdovski gradec, arheološko najdišče, eno najstarejših starokrščanskih središč na območju Alp in Podonavja. Nastalo je v usihajoči antični dobi (5., 6. stol.). Vsredišču sta dve enoladijski cerkvi. V manjši je ohranjen škofovski sedež in polkrožna klop za duhovnike ter krstilnica. Okoli cerkve je postavljenih 7 stanovanjskih hiš in 120.000 litrski vodni zbiralnik. Naselbina je bila zavarovana z obzidjem in obrambnimi stolpi. Najdenih je bilo veliko različnih predmetov - orodja, posode, najlepša in najbolj bogata najdba pa je boginja Lune v obliki uteži.
V vasi je tudi cerkev sv. Štefana iz 17. stol., letnica 1754 v tlaku prezbiterija pa pogori o letnici njegove kasnejše predelave.
Na dan sv. Štefana, 26. Decembra, je pri cerkvi žegnanje konj. Jezdeci na konjih se zberejo v vasi Marof in odjezdijo do cerkve. Po stari tradiciji tudi župnik, ki kasneje opravi obred, prijezdi do cerkve na konju. Po pravilu morajo na prostoru okoli cerkve postaviti tudi "pušenšanke", da se jezdeci in obiskovalci lahko ogrejejo.

V občini prevladuje vrhkletna oblika tradicionalnih kmečkih domov in ena od teh je tudi v vasi Zabukovje; hiša je prislonjena ob pobočje. Tu sta tudi obeležji iz NOB in sicer na vaškem pokopališču, kjer je skupni grob padlim partizanom domačinom in neznanima borcema in na stavbi Krajevnega urada - spominska plošča z imeni padlih borcev iz vasi in okolice.
Iz Zabukovja nadaljujemo pot v dolino Sevnične, ki izvira na obronkih pogorja Bohor v vasi Ostrožnik, vzporedno z njenim tokom do Krakovega.