Zgodilo se je v Sevnici ... med svetovnima vojnama

 

Leto

Dogodek

1919

8. oktobra ustanovljena Splošna gospodarska zadruga v Sevnici.

1920

28. marca županstvo od nemškega Šulferajna kupi poslopje ukinjene nemške osnovne šole in ga nameni slovenski osnovni šoli.

1920

Sredi marca dobi nemški hotel Neuheim propadle nemške zadruge slovenskega lastnika, mlinarja Karla Zupanca, ki ga preimenuje v Hotel Triglav.

1920

26. junija se regent Aleksander Karađorđević ustavi na sevniški železniški postaji, kjer so mu Sevničani in okoličani pripravili sprejem.

1920

Ustanovljen Športni klub Sava, ki je za svoje delovanje uporabljal travnik na Šmarski gmajni.

1923

29.–30. novembra narasla Sava poplavi hiše v spodnjem delu Drožanjskega in Florjanskega potoka ter kostanjev drevored ob Savi.

1925

Spomladi začetek gradnje tovarne tanina zagrebškega podjetja Jugo-Tanin d.d. v Šmarju, ki je naslednjega leta začela s proizvodnjo.

1928

V začetku leta ustanovljena prva godba na pihala v Sevnici pri Prostovoljnem gasilskem društvu.

1928

11. aprila ustanovljena Električna zadruga v Sevnici.

1928

Novembra ukinjen okrajni zastop v Sevnici, ki je obstajal od leta 1868.

1929

Sevniške hiše dobijo električno razsvetljavo iz Jakilove žage na Mirni v Dol. Boštanju.

1930

1. junija slovesno odprt novozgrajeni sokolski dom Sokolskega društva Sevnica v bližini železniške postaje v katerem so Sevničani dobili tudi svoj prvi zvočni kino.

1930

Ustanovljeno Katoliško prosvetno društvo Slomšek, ki je za svoje delovanje uporabljalo dvorano v svojem t. i. Slomškovem domu poleg današnje občine.

1931

Novembra predan namenu javni vodovod, ki ga je napeljala občina iz zajetja pod zaselkom Brezje med Sv. Rokom in Lamperčami v trg in do železniške postaje.

1931

S koncem decembra ukinjeno pobiranje mostnine na banovinskem mostu čez Savo po uredbi banske uprave.

1933

23. septembra narasla Sava poplavi hiše v spodnjem delu Drožanjskega in Florjanskega potoka, kostanjev drevored, tovarno Jugo-Tanin in odnese severni del savskega mostu.

1934

18. marca ustanovljena podružnica Slovenskega čebelarskega društva.

1934

Šolske sestre iz Slovenske Bistrice odprejo v trgu otroški vrtec.

1937

Poleti začetek zahtevne gradnje železniškega mostu čez Savo med Šmarjem in Brodom pri Dolenjem Boštanju v sklopu gradnje železniške proge Sevnica–Št. Janž (Tržišče).

1937

Oktobra so iz občine Blanca izločili kraje Pečje, Gornje Brezovo, Lončarjev Dol in Žigrski Vrh in jih priključili občini Sevnica, že oktobra 1938 pa so te izločili in jih ponovno priključili občini Blanca.

1938

Zaradi priključka nove proge železniška postaja dobila nove tire, železniško kurilnico, postavljalnici. Postaja opremljena kot prva v tedanji Sloveniji in tretja v Jugoslaviji s sodobno elektrodinamično varnostno napravo. V Šmarju zgrajen cestni nadvoz nad progo.

1938

26. junija Sokolsko društvo Sevnica praznovalo 30-letnico svojega obstoja.

1938

7. avgusta je na prostoru pred Slomškovim domom potekal Posavski prosvetni tabor pod pokroviteljstvom ministra za prosveto dr. Mihe Kreka.

1938

8. decembra otvoritev železniške proge Sevnica–Tržišče, ki se jo je udeležil najvišji državni vrh z ministrskim predsednikom Milanom Stojadinovićem.

1939

1. decembra odkrit v novem parku pri železniški postaji bronasti kip kralja Aleksandra Karađorđevića, delo kiparja Boža Pengova.

1941

Na veliki petek 11. aprila prihod nemškega okupatorja v Sevnico.

1941

12. novembra komandir brežiške čete Dušan Kveder - Tomaž iz zaporov sevniškega sodišča reši slovenske rodoljube. Dogodek obeležujemo kot praznik Občine Sevnica.

1945

12. maja Sevnico osvobodi 9. brigada 10. divizije 2. armade jugoslovanske vojske.

1945

17. maja silovite eksplozije vojaških eksplozivnih sredstev na železniški postaji in njeni okolici terjajo okoli 100 smrtnih žrtev. Porušeni so železniška postaja, restavracija Merc-Zupančič in hotel Triglav.