Zgodilo se je v Sevnici ... od novega veka do sredine 19. stoletja

 

Leto

Dogodek

1545

Prva omemba poznogotske cerkve sv. Ane nad Šmarjem.

1573

5. februarja Sevnico zasede brez odpora oddelek okoli 600 kmečkih upornikov z vodjo Ilijo Gregorićem.

1573

Iz časa hrvaško-slovenskega kmečkega upora najstarejši znani slovenski zapis imena kraja - »Sebnicz«.

1595

Grad Sevnica kupi baron Inocenc Moscon. Grajsko jedro temeljito prezida in protiturški utrdbi da značaj sodobne renesančne plemiške rezidence.

1613

Zgrajen (prezidan?) južni trakt trškega dvorca.

1638

Spomladi Sevnico uniči najstarejši znani požar.

1664

Zgrajen osrednji trakt monolitnega trškega dvorca.

1668

Prenova stare župnijske cerkve sv. Nikolaja.

1726

Postavljeno Marijino znamenje pred tedanjim magistratom na gornjem trgu.

1730

Anton Jožef grof Auersperg da zgraditi na griču zahodno od trga kapelo Božjega groba s petimi kapelicami ob poti do nje.

1745

Postavljeno znamenje sv. Janeza Nepomuka na kamniti ograji mostu čez Florjanski potok.

1754

Zakonca Martin in Konstancija Šinkovic dala postaviti figuralno znamenje sredi trga - Martinovo znamenje.

1760

15. julija Sevnico v okviru vizitacije župnij obišče prvi goriški nadškof Karel Mihael Attems.

1763

V noči 4.–5. marec velik požar povsem uniči Sevnico, ostale so le obe cerkvi in tri hiše.

1766

Trške hiše dobijo hišne številke.

1775

Postavljeno znamenje Kristusa kralja na kamniti ograji mostu čez Drožanjski potok.

1782

Začetek osnovnega šolstva v Sevnici; v mežnariji urejena prva učilnica.

1790

30. junija Sevnico zasedejo kmečki uporniki (2.000) iz Loke, kjer se je upor začel, in s Planine. Naslednjega dne so ti na Planini razgnani. Gre za zadnji spodnještajerski kmečki upor.

1797

Izkopan prvi trški vodnjak vzhodno od Martinovega znamenja sredi Glavnega trga.

1801

26. junija uničujoč vihar s točo naredi v Sevnici in širši okolici ogromno škodo.

1801

Zgrajena prva šolska učilnica v trgu, prizidek k stanovanju organista.

1803

Grad Sevnica kupi dotedanji zakupnik Janez Nepomuk Händl, ki ga spremeni v udobno rezidenco, okoli uredi park in da gradu podobo, ki jo ima še danes.

1812

24. julija Sevnico in sevniški grad obišče nadvojvoda Janez.

1812

11. avgusta ponoči manjši požar grozi v Sevnici. Pogoreli sta dve gospodarski poslopji in stanovanjska hiša.

1841

Izkopan drugi trški vodnjak na gornjem trgu - pod današnjimi kostanji.

1847

12. avgusta na griču pod kapelo Božjega groba predano namenu novo sevniško pokopališče.