Zgodilo se je v Sevnici ... v samostojni Sloveniji

 

Leto

Dogodek

1991

26. junija na Glavnem trgu občinska proslava ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije z zasaditvijo lipe v znak slovenstva in neodvisnosti pred občinsko stavbo.

1992

Junija zgrajena železobetonska brv za pešce čez Savo med Sevnico in Radno.

1992

1. avgusta ustanovljen Javni zavod Zdravstveni dom Sevnica, ki se izloči kot enota Javnega zavoda Zdravstveni center Celje.

1993

Julija se podjetje Jugotanin preimenuje v Tanin in nadene nov (sedanji) logotip.

1994

Jeseni z reformo lokalne samouprave ustanovljena sedanja občina Sevnica, zmanjšana za območje krajevne skupnosti Bučka ter naselij Gornja Stara vas, Roženberk in Mali Cirnik.

1994

V stečaj gre podjetje žaga.

1994

12. novembra otvoritev nove športne dvorane pri osnovni šoli.

1995

15. septembra otvoritev prve faze ureditve novega dela zdravstvenega doma v prvem nadstropju prizidka.

1995

12. novembra odkrito obnovljeno baročno Martinovo znamenje sredi Glavnega trga.

1997

Srednja tekstilna šola se preimenuje v Srednjo šolo Sevnica. Nova programa frizer in mizar.

1998

Novembra narasla Sava zadnjič poplavi nižjeležeče dele mesta.

1999

1. septembra glasbena šola, dotlej enota sevniške osnovne šole, postane samostojni zavod Glasbena šola Sevnica.

2000

Jeseni začetek gradnje novega trgovsko-poslovnega centra - »tržnice« med stavbo podjetja Lisca in stavbo Gostinskega podjetja Sevnica.

2000

3. novembra odkrito obnovljeno baročno znamenje Kristusa kralja na mostu čez Drožanjski potok.

2001

Center za socialno delo se preseli iz občinske stavbe v stavbo HTC v središču mesta

2001

Mercator dokonča prenovo zapuščenega kompleksa Šetinatove hiše sredi Glavnega trga. V njej so našli svoje mesto geodetska uprava, trgovini in stanovanja.

2002

Oktobra porušen dom TVD Partizan, nekdanji sokolski dom.

2004

30. aprila občinska proslava na Glavnem trgu ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo.

2005

21. avgusta v hudem neurju hudourniška Sevnična prebila betonsko škarpo v Šmarju, se razlila in poplavila del zgornjega Šmarja.

2006

30. septembra otvoritev novega Športnega doma pri sevniškem bazenu.

2007

7. februarja odprta druga faza ureditve novega dela zdravstvenega doma v drugem nadstropju prizidka.

2007

11. maja  slovesen zaključek obnove nove fasade Gradu Sevnica.

2007

6. septembra otvoritev novih, sodobnih prostorov Knjižnice Sevnica.

2009

23. julija v Sevnici zasveti prvi semafor na križišču pri trgovini Izidor.

2010

22. aprila odprt na mestu nekdanjega doma TVD Partizan in treh hiš hipermarket Spar.

2010

17. junija otvoritev občinske centralne čistilne naprave Sevnica na Logu.

2010

29. oktobra otvoritev novega poslovno-trgovskega centra (Bowling De Luxe) družinskega podjetja Sava avto na mestu nekdanje trgovine Železnina.

2011

7. junija otvoritev novega, sodobno opremljenega centralnega Vrtca Ciciban.

2011

11. novembra otvoritev nove Veterinarske postaje Sevnica na mestu njene predhodnice.

2014

16. maja otvoritev prenovljenega grajskega parka Gradu Sevnica.

2014

18. junija predan namenu kompleks trim in fitnes naprav na prostem v novem parku ob Savi.