Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

2019–2021: Ribe na šolskih krožnikih

Začetek projekta

1. 7. 2019

Zaključek projekta

1. 9. 2021

Vrednost

40.383,55 €

Aktivnosti na projektu

Občina Sevnica je partner v projektu, nosilec projekta je Občina Krško, ostali partnerji pa so: Ribogojstvo Goričar d.o.o., Občina Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice, OŠ Jožeta Gorjupa, Kostanjevica.

Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, znaša 218.375,20 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 139.214,25 evrov. Zaključek projekta je predviden do septembra 2021.

Cilji operacije

 1. razviti nove ribje produkte
 2. povečati lokalno oskrbo s svežimi ribami
 3. povečati uporabo svežih posavskih rib v javnih ustanovah (osnovne šole in vrtci)
 4. povečati prepoznavnost posavskih ponudnikov rib in prostoživečih rib v naravnem okolju vodotokov
 5. izboljšati ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani

Glavne aktivnosti operacije

 1. Razvoj novih ali izboljšanih ribjih receptov
 2. Razvoj novih ribjih produktov
 3. Nova zaposlitev na področju proizvodnje novih ribjih produktov
 4. Nakup potrebne opreme za postrežbo rib in ribjih produktov v šolah in vrtcih
 5. Izobraževalne praktične delavnice za učence v okviru interesne dejavnosti
 6. Izobraževalne praktične delavnice za vodje prehrane in kuharje v šolskih kuhinjah
 7. Izobraževalna predavanja za starše o pomenu uravnotežene prehrane
 8. Ureditev učilnice na ribogojnici na Lazah
 9. Naravoslovni dnevi na ribogojnici
 10. Zasnova in tisk knjižice ribjih receptov za šolske kuhinje
 11. Zasnova in tisk delovnega zvezka za interesno dejavnost učencev
 12. Promocijsko ozaveščevalne objave

Opis aktivnosti po partnerjih

Občina Krško bo zagotovila vodenje projekta in pomoč partnerjem pri projektu, izvajala koordinacijo ter promocijo projektnih aktivnosti z obveščanjem javnosti.

Ribogojstvo Goričar, kot sladkovodni proizvajalec, predstavlja ključnega partnerja v projektu, saj bo šole in vrtce oskrboval z svežimi ribami ter razvil nove ribje produkte, kar ustvarja priložnosti za nova delovna mesta.

Občina Sevnica bo uredila učilnico na Ribogojnici Laze, kjer bodo lahko učenci v ribogojnici opazovali: matično jato avtohtone potočne postrvi, ki živi v zunanjem bazenu; mladice različnih kategorij v zunanjih bazenih; proces valjenja iker, izleganja zaroda in razne faze v razvoju zaroda.

Šole in vrtce vključujemo kot večje lokalne porabnike svežih lokalnih rib ter ribjih produktov in na ta način omogočamo povečanje lokalno pridelane hrane. Projekt je namenjen učencem osnovnih šol, zaposlenim v osnovnih šolah, staršem učencev, ribogojcem, lokalni skupnosti in prebivalcem, ki so tudi njegovi končni porabniki.

Rezultati operacije

 

Rezultat operacije

Ciljna vrednost

1.

Nova zaposlitev

1

2.

Novi ribji produkti

2

3.

Število izobraževalnih praktičnih delavnic za vodje prehrane in kuharje v šolskih kuhinjah

8

4.

Usposobljeno strokovno osebje - vodje prehrane, kuharji

20

5.

Urejena učilnica na Ribogojnici Laze v Boštanju

1 urejena učilnica, vključno z opremo

6.

Izvedeni naravoslovni dnevi na Ribogojnici Goričar na Studeni v Kostanjevici na Krki in Ribogojnici Laze v Boštanju

14 naravoslovnih dni

7.

Vključeni učenci v naravoslovne dni

600

8.

Število izobraževalnih praktičnih delavnic za učence v okviru interesne dejavnosti

6

9.

Izobraževalno-strokovna predavanja za starše

8

10.

Vključeni starši v izobraževanja

200

11.

Knjižica ribjih receptov za šolske kuhinje

1.000 izvodov

12.

Delovni zvezek za interesno dejavnost za učence

1.000 izvodov

13.

Opremljena didaktična učilnica za najmlajše v Vrtcu Krško

1

14.

Kompleti opreme za kuhinjo, gospodinjsko učilnico in igrala na prostem

4

15.

Število objav v lokalnem časopisu Posavski obzornik

19

16.

Oddaja na lokalni televiziji Ansat TV

2

17.

Izobraževalno-strokovni dan po Sloveniji

1

Kazalniki

Cilj

Kazalnik

Število

Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

1

Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih

Št. novih produktov ali storitev

2

Št. ohranjenih delovnih mest

 

Št. novoustanovljenih podjetij

 

Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti

 

Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja

Št. novih programov ali storitev

1

Št. vključenih proizvajalcev

1

Št. vključenih prebivalcev

900

Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela

Št. izvedenih ukrepov

 

Št. novih okoljskih rešitev

1

Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS

Št. izvedenih ukrepov

 

Št. novih vsebin in programov

 

Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja

 

Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo

Št. izboljšanih ali novih programov

 

Št. vključenih iz ranljivih skupin

20

Št. vzpostavljenih partnerstev

1

Ribe na šolskih krožnikih: zdrava prehrana

 

 

Ribe na šolskih krožnikih: Ribja steza pri hidroelektrarni Arto - Blanca

 

 

Ribe na šolskih krožnikih: Kuhanje

 

 

Ribe na šolskih krožnikih: utrinki iz novinarske konference, 17. junija 2021

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

kuvertaNaroči se na e-novice