Gumb išči|

Zapri iskalnik

O občini

Občina Sevnica je po površini 12. največja slovenska občina, šteje pa nekaj več kot 17.500 prebivalcev. Lepo urejena krajevna središča se razprostirajo na obeh bregovih reke Save in po njenem širšem zaledju. Mesto Sevnica je upravno, politično, kulturno in družabno središče občine. Sevniško občino in življenje na tem območju opredeljujeta razgibanost terena in razpršena poseljenost. Prebivalci in prebivalke posameznih naselij na območju občine so povezani v 11 krajevnih skupnosti.  

Urejenost javne infrastrukture ter visoka raven javnih storitev in služb prebivalcem omogoča varnost in dobro počutje. Z uspešnim črpanjem evropskih sredstev ter državnimi in občinskimi investicijami v cestno, komunalno in družbeno infrastrukturo se podoba prostora neprestano izboljšuje. Praktično vsa občina je prepletena z optičnim omrežjem. Občanke in občani v Sevnici dostopajo do upravnih in zdravstvenih storitev, trgovin in številnih drugih storitvenih dejavnosti.

Na območju občine deluje več javnih zavodov in podjetij, med njimi 7 vzgojno-izobraževalnih zavodov, zdravstveni dom, lekarna, dom starejših občanov, komunalno podjetje, knjižnica in zavod za turizem, kulturo, šport in mladinske dejavnosti.

Tradicija gospodarstva in razvoj podjetništva sta prisotna tako v Sevnici kot tudi v nekaterih drugih krajevnih središčih. Kovinarska, lesno-predelovalna in tekstilna industrija so prevladujoče panoge v občini. Med večjimi podjetji, ki delujejo na območju občine bi izpostavili Plastoform, Preis Sevnica, Siliko, Stilles in Tanin. S podjetji Inplet, Kopitarna in Lisca sta močno zastopani tudi tekstilna in modna industrija. Pomemben je razvoj kmetijstva in samooskrbe. Lokalni pridelovalci in predelovalci hrane se povezujejo v prepoznavno Kmečko zadrugo Sevnica. 

Sevniška občina je prijazna do mladih in starejših, do otrok in družin. Urejene javne površine, številna otroška igrišča in park ob Savi ponujajo priložnosti za prostočasne dejavnosti na prostem, urejeni športni in drugi večnamenski javni objekti pa omogočajo športno udejstvovanje vse dni v letu. Številna društva skozi skrbijo za pestro kulturno in družabno dogajanje.


Občina Sevnica je ponosna prejemnica nazivov: 

Green destination Gold_BREZ OZADJALOGO_TOP100SustainableDestinations.pngLOGO_Mladim_prijazna_občina.png

     

LOGO_prosotovoljstvu_prijazna_občina


Občina Sevnica skozi foto objektive: 

kuvertaNaroči se na e-novice