Gumb išči|

Zapri iskalnik

Obrazci in vloge

Oddaja vlog na predpisanih obrazcih

Stranke lahko izpolnjene vloge na za to predpisanih obrazcih oddajo:

  • po navadni pošti na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,
  • po elektronski pošti na naslov ,
  • osebno v vložišču, občinska stavba, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, Sprejemna pisarna v 2. nadstropju stavbe (pisarna št. 215)
  • nekatere vloge se lahko oddajo tudi elektronsko, prek sistema eUPRAVA. 

Plačilo upravne takse

K določenim vlogam je potrebno priložiti potrdilo o plačilu upravne takse. 

Upravno takso lahko stranke poravnajo:

  • s plačilom položnice,
  • z neposrednim nakazilom na transakcijski račun, 
  • osebno v Sprejemni pisarni 1. 
  • prek sistema e-plačil za elektronsko oddajo vlog na eUPRAVA. 

Navodila za plačilo upravne takse

Navodila za plačilo upravne takse so navedena na obrazcu za oddajo vloge. Če je vloga takse prosta, na obrazcu ni navedenih navodil za plačilo. 

Plačilo takse za pritožbo oziroma ugovor zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni zadevi

Račun za nakazilo: SI56 0110 0510 0309 115 
Model/sklic: 11 76104-7111002
Znesek: 18,10 EUR
*plačilo takse za pritožbo je mogoče opraviti tudi na blagajni Občine Sevnica (sprejemna pisarna, II. nadstropje, pisarna št. 215)


Vloge s področja gradnje, okolja in prostora

Vloge s področja gospodarskih dejavnosti

Vloge s področja uporabe javnih površin

Vloge s področja socialnih zadev

 

kuvertaNaroči se na e-novice