Gumb išči|

Zapri iskalnik

Obrazci in vloge

Oddaja vlog na predpisanih obrazcih

Stranke lahko izpolnjene vloge na za to predpisanih obrazcih oddajo:

  • po navadni pošti na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,
  • po elektronski pošti na naslov ,
  • osebno v vložišču, občinska stavba, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, Sprejemna pisarna 1 v pritljiču stavbe (prostori nekdanje kopirnice).

Plačilo upravne takse

K določenim vlogam je potrebno priložiti potrdilo o plačilu upravne takse. 

Upravno takso lahko stranke poravnajo:

  • s plačilom položnice,
  • z neposrednim nakazilom na transakcijski račun, 
  • osebno v Sprejemni pisarni 1. 

Navodila za plačilo upravne takse

Navodila za plačilo upravne takse so navedena na obrazcu za oddajo vloge. Če je vloga takse prosta, na obrazcu ni navedenih navodil za plačilo. 


Vloge s področja gradnje, okolja in prostora

Vloge s področja gospodarskih dejavnosti

Vloge s področja uporabe javnih površin

Vloge s področja socialnih zadev