Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

2019: Ureditev Kvedrove ceste pri Ž.P. Sevnica

Začetek projekta

1. 3. 2019

Zaključek projekta

1. 8. 2019

Vrednost

256.001,73 €

Vrednost investicije je 256.001,74 €. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 88.250 €, preostali delež pa je iz proračuna zagotovila Občina Sevnica.

Splošni cilji investicije:

  • izboljšanje pogojev za hojo, 
  • spodbujanje hoje kot oblike rekreacije in hkrati alternativo osebnemu avtomobilskemu prometu,
  • povečanje prometne varnosti za pešce in uporabnikov javnega potniškega prometa,
  • izboljšanje kakovosti zraka,
  • pozitiven vpliv na zdrav način življenja občanov,
  • ozaveščanje prebivalcev o hoji kot obliki trajnostne mobilnosti, ki lahko pomembno prispeva k bolj zdravemu načinu življenja in čistejšemu okolju,
  • zagotavljanje varnega vstopanja in izstopanja iz avtobusov.

Operativni cilji investicije:

  • izgradnja pločnika ob lokalni cesti LZ 373060 – Kvedrova cesta,
  • ureditev prehodov za pešce in
  • izvedba avtobusnega postajališča ob železniški postaji.

 

Z izvedbo obravnavane investicije želi investitor vplivati na potovalne navade občanov.

Izgradnja novih površin za pešce je omogočila povečanje pešačenja, kar je pozitivno vplivalo na okolje (izboljšanje kakovosti zraka) in zdravje občanov. Zaradi investicije je bistveno izboljšana prometna varnost peščev, saj so peščeve površine ločene od motornega prometa z dvignjenim robnikom.
Z izvedbo novega avtobusnega postajališča je omogočeno enostavno in varno prehajanje potnikov z avtobusov na vlak in obratno in zagotovljen varen peš dostop do novega avtobusnega postajališča. Izvedba investicije je vplivala na povečano uporabo javnega potniškega prometa.
Povečanje privlačnosti peš površin se zagotavlja z dodatno urbano opremo, zasaditvijo dreves, postavitvijo javne razsvetljave, postavitvijo sistema označevanja za promocijo hoje kot prometnega načina …
Zaradi izvedbe obravnavane investicije se je bistveno izboljšala prometna varnost na obravnavanem odseku ceste (zaradi novega pločnika je omogočeno bolj varno gibanje pešcev).

Prenovljena avtobusna postaja na Kvedrovi©Občina SevnicaPrenovljena avtobusna postaja na Kvedrovi

Novo avtobusno postajališče na Kvedrovi v Sevnici

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
www.eu-skladi.si


kuvertaNaroči se na e-novice