Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

2019: Ureditev LZ na odseku Kvedrove ceste: parkirišče pri ŽP

Začetek projekta

1. 4. 2019

Zaključek projekta

1. 8. 2019

Vrednost

136.480,88 €

Vrednost investicije je 219.359,70 €. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 136.480,87 €, preostali delež pa je iz proračuna zagotovila Občina Sevnica.

Splošni cilji investicije:

 • izboljšanje pogojev za hojo,
 • spodbujanje hoje kot oblike rekreacije in hkrati alternativo osebnemu avtomobilskemu prometu,
 • povečanje prometne varnosti za pešce in uporabnikov javnega potniškega prometa,
 • izboljšanje kakovosti zraka,
 • pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov,
 • ozaveščati prebivalce o hoji kot obliki trajnostne mobilnosti, ki lahko pomembno prispeva k bolj zdravemu načinu življenja in čistejšemu okolju,
 • zagotavljanje varnega vstopanja in izstopanja iz avtobusov.

Cilji investicije:

Z izvedbo investicije je zagotovljena parkirna površina v okviru vozlišča P+R znotraj naselja Sevnica ob železniški postaji. Ukrepi zajemajo:

 • ureditev 42 parkirnih mest, od tega 2 parkirni mesti namenjeni invalidom,
 • ureditev pripadajoče komunalne infrastrukture – odvodnjavanje in meteorna kanalizacija,
 • ureditev ustrezne zasaditve,
 • postavitev potrebne prometne signalizacije (vertikalna in horizontalna signalizacija), postavitev stojal za kolesa (za parkiranje 40 koles), postavitev koša za odpadke, postavitev polnilnice za električna vozila (4 polnilne postaje).

 

Z izvedbo investicije želi investitor vplivati na potovalne navade občanov.

Izgradnja novih površin za pešce je omogočila povečanje pešačenja, kar pozitivno vpliva na okolje (izboljšanje kakovosti zraka) in zdravje občanov. Zaradi investicije je bistveno izboljšana prometna varnost peščev, saj so peščeve površine ločene od motornega prometa z dvignjenim robnikom.

Z izvedbo novega avtobusnega postajališča je omogočeno enostavno in varno prehajanje potnikov z avtobusov na vlak in obratno in zagotovljen varen peš dostop do novega avtobusnega postajališča. Izvedba investicije je vplivala na povečano uporabo javnega potniškega prometa.

Povečanje privlačnosti peš površin se zagotavlja z dodatno urbano opremo, zasaditvijo dreves, postavitvijo javne razsvetljave, postavitvijo sistema označevanja za promocijo hoje kot prometnega načina …

Zaradi izvedbe obravnavane investicije se je bistveno izboljšala prometna varnost na obravnavanem odseku ceste (zaradi novega pločnika je omogočeno bolj varno gibanje pešcev).

Parkirišče na Kvedrovi v Sevnici pred prenovo Parkirišče na Kvedrovi v Sevnici pred prenovo       Urejanje parkirišča na Kvedrovi cesti v SevniciUrejanje parkirišča na Kvedrovi cesti v Sevnici

Ureditev parkirišča na Kvedrovi cesti v Sevnici

Nova avtobusna postaja na Kvedrovi cesti v Sevnici.©Občina SevnicaNova avtobusna postaja na Kvedrovi cesti v Sevnici.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
www.eu-skladi.si

 


kuvertaNaroči se na e-novice