Gumb išči|

Zapri iskalnik

Posodobitve cestno-prometne infrastrukture v letu 2020

Začetek projekta

9. 12. 2022

Zaključek projekta

9. 12. 2022

Vsakoletne posodobitve cestne infrastrukture so stalnica občinskega proračuna. V letu 2020 je Občina Sevnica poleg rednega vzdrževanja investirala v urejanja več odsekov lokalnih cest v krajevnih jedrih, skupaj z umestitvami pločnikov in javne razsvetljave, s čimer se je bistveno izboljšala prometna varnost na teh odsekih.

 

 

Ureditev Prvomajske ulice v Sevnici

Občina Sevnica je z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica, na javnem razpisu izbranim izvajalcem, podpisala pogodbo za izvedbo projekta Rekonstrukcija kanalizacije – Prvomajska ulica.

V sklopu projekta je potekala tudi ureditev lokalne ceste Trg svobode–Prvomajska ulica, in sicer na odseku od Zdravstvenega doma Sevnica do križišča nad Kopitarno Sevnica, v skupni dolžini okrog 400 metrov. Dela so zajemala obnovo vozišča in pločnika ter naprav za odvodnjavanje, ureditev križišč in priključkov, gradnjo pločnika na drugi strani ceste, ureditev komunalnih vodov, zlasti kanalizacije pri zdravstvenem domu, ter cestne razsvetljave.

Ureditev Prvomajske ulice v SevniciUreditev Prvomajske ulice v Sevnici   Ureditev Prvomajske ulice v SevniciUreditev Prvomajske ulice v SevniciUreditev Prvomajske ulice v SevniciUreditev Prvomajske ulice v Sevnici   Ureditev Prvomajske ulice v SevniciUreditev Prvomajske ulice v SevniciUreditev Prvomajske ulice v SevniciUreditev Prvomajske ulice v Sevnici   Ureditev Prvomajske ulice v SevniciUreditev Prvomajske ulice v SevniciUreditev Prvomajske ulice v SevniciUreditev Prvomajske ulice v Sevnici   Ureditev Prvomajske ulice v SevniciUreditev Prvomajske ulice v Sevnici

Skupna vrednost projekta je dobrih 307 tisoč evrov, projekt pa je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. členu Zakona o financiranju občin.

 

Naroči se na e-novice