Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

Ureditev struge potoka Sevnična

Začetek projekta

1. 8. 2019

Zaključek projekta

31. 10. 2021

Vrednost

1.700.000,00 €

Potok Sevnična je levi pritok reke Save v Sevnici, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanem centru mesta Sevnica v Šmarju. Hudourniški značaj potoka je z razlivanjem v preteklosti povzročal težave tamkajšnjim prebivalcem. Projekt varovanja Šmarja pred poplavami se je aktivno pripravljal daljše obdobje, vse od zadnjega hudournega delovanja Sevnične v avgustu 2005.

I. faza projekta

Občina je pripravila projektno dokumentacijo in izvedla postopke za pridobitev potrebnih zemljišč ter gradbenega dovoljenja, avgusta 2019 je bil med Ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Sevnica podpisan sporazum o sofinanciranju »Ureditve Sevnične v Šmarju, od km 0+368,00, do km 2+345,81« (za prvo in drugo fazo), februarja 2020 pa bila podpisana pogodba z izvajalcem za izvedbo prve faze ureditvenih del na strugi Sevnične do km 1+606,45.

Projekt ureditve struge je zasnovan večfazno, pri čemer prva faza projekta zajema ureditve struge Sevnične v skupni dolžini 1.238 metrov, na območju Šmarja. Izvedena je bila ureditev korita Sevnične z razširitvijo dna in nadvišanjem obrežnih zidov do potrebne višine. Poleg razširitve je bila urejena še poglobitev nivelete. Glede na starost in slabše stanje obstoječih podpornih zidov je bil izveden tudi nov obrežni zid na pretežnem delu obravnavanega odseka.

Vrednost del znaša 1.678.263,05 evrov, investitor projekta je Direkcija Republike Slovenije za vode. Občina Sevnica je financirala pripravo projektne dokumentacije, vključena je bila v usklajevanje projekta na terenu in koordinacijo. Nadzor je opravil DRI. 

Prva faza ureditvenih del na strugi Sevnične je potekala na relaciji do km 1+606,45. Prva faza ureditev je zajemala odsek od rondoja v Šmarju do konca naselja Sevnica. Z ureditvami je Šmarje, z deloma Taborniške in Planinske ulice, varnejše pred poplavami hudourne Sevnične.

Urejanje struga potoka Sevnična©Občina SevnicaUrejanje struga potoka Sevnična   Urejanje struge potoka Sevnična ©Občina SevnicaUrejanje struge potoka Sevnična urejanje struge Sevnicna_03.jpg©Občina Sevnica    urejanje struge Sevnicna_04.jpg©Občina Sevnica    urejanje struge Sevnicna_06.jpg©Občina Sevnica    urejanje struge Sevnicna_07.jpg©Občina Sevnica 

Občina Sevnica je na osnovi izdelane projektne dokumentacije in usklajeno s projektom protipoplavne ureditve Sevnične v Šmarju, izvedla tudi manjkajoči del pločnika na Planinski cesti v Sevnici. 

V sklopu projekta je bila obnovljena tudi brv za peščce pri Taborniškem domu: 

projekt Sevnična_Taborniški most-01.JPG   projekt Sevnična_Taborniški most-02.JPG 

 

II. faza projekta

Ureditev protipoplavne varnosti Sevnične se nadaljuje na podlagi sporazuma med pristojnim ministrstvom in Občino Sevnica o sofinanciranju »Ureditve Sevnične v Šmarju, od km 0+368,00, do km 2+345,81«, ki je bil avgusta 2019 podpisan za ureditev prve in druge faze. 
Občina Sevnica je financirala pripravo projektne dokumentacije za izvedbo prve faze, na enak način sodeluje pri ureditvi tudi druge faze, ki bo od zaključka naselja Sevnica do obrtne cone Ines.

Za namen te ureditve je bila S tem ciljem je bila 28. januarja 2022 podpisana pogodba za projektiranje z na javnem naročilu izbranim izvajalcem iS Projekt d.o.o. iz Ljubljane v vrednosti dobrih 47 tisoč evrov.

V začetku meseca maja 2022 je potekal koordinacijski sestanek za pripravo projekta, na katerem so se srečali predstavniki Občine Sevnica, Direkcije Republike Slovenije za vode, Zavoda za varstvo narave, Zavoda za ribištvo Slovenije in podjetja iS projekt d.o.o., ki pripravlja projektno dokumentacijo.

Na terenskem ogledu so bile obravnavane predvidene ureditve na območju izvajanja projekta, to je gorvodno od Šmarja proti območju Poslovne cone INES. Projekt urejanja struge bo zasnovan tako, da bo na sonaraven način zagotovljena protipoplavna varnost območja, hkrati pa projekt naj ne bi negativno vplival na biotsko raznovrstnost območja. 

Koordinacijski sestanek za pripravo projekta za II. fazo ureditve potoka Sevnična

 


kuvertaNaroči se na e-novice