Gumb išči|

Zapri iskalnik

Ureditev struge potoka Sevnična

Začetek projekta

1. 8. 2019

Zaključek projekta

31. 10. 2021

Vrednost

1.700.000 €

Potok Sevnična je levi pritok reke Save v Sevnici, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanem centru mesta Sevnica v Šmarju. Hudourniški značaj potoka je z razlivanjem v preteklosti povzročal težave tamkajšnjim prebivalcem. Projekt varovanja Šmarja pred poplavami se je aktivno pripravljal daljše obdobje, vse od zadnjega hudournega delovanja Sevnične v avgustu 2005.

Občina je pripravila projektno dokumentacijo in izvedla postopke za pridobitev potrebnih zemljišč ter gradbenega dovoljenja, avgusta 2019 je bil med Ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Sevnica podpisan sporazum o sofinanciranju »Ureditve Sevnične v Šmarju, od km 0+368,00, do km 2+345,81« (za prvo in drugo fazo), februarja 2020 pa bila podpisana pogodba z izvajalcem za izvedbo prve faze ureditvenih del na strugi Sevnične do km 1+606,45.

Projekt ureditve struge je zasnovan večfazno, pri čemer prva faza projekta zajema ureditve struge Sevnične v skupni dolžini 1.238 metrov, na območju Šmarja. Izvedena bo ureditev korita Sevnične z razširitvijo dna in nadvišanjem obrežnih zidov do potrebne višine. Poleg razširitve je predvidena še poglobitev nivelete. Glede na starost in slabše stanje obstoječih podpornih zidov je predviden tudi nov obrežni zid na pretežnem delu obravnavanega odseka.

Gradbena dela bodo zaključena predvidoma v mesecu oktobru 2021. Vrednost del znaša 1.678.263,05 evrov, investitor je Direkcija Republike Slovenije za vode. Občina Sevnica je financirala pripravo projektne dokumentacije, vključena je v usklajevanje projekta na terenu in koordinacijo. Nadzor opravlja DRI. 

Urejanje struga potoka Sevnična©Občina SevnicaUrejanje struga potoka Sevnična

Prva faza ureditvenih del na strugi Sevnične poteka na relaciji do km 1+606,45. Prva faza ureditev zajema odsek od rondoja v Šmarju do konca naselja Sevnica in z ureditvami bo Šmarje, z deloma Taborniške in Planinske ulice, varnejše pred poplavami hudourne Sevnične.
Za končno zavarovanje Šmarja je na osnovi že podpisanega sporazuma potrebno izvesti postopke za pridobitev projektne dokumentacije za ureditve še za drugo fazo, do km 2+345,81 (od zaključka naselja Sevnica do obrtne cone Ines). Občina Sevnica je v letošnjem proračunu zagotovila sredstva za pripravo projektne dokumentacije tudi za izvedbo druge faze. 

Urejanje struge potoka Sevnična ©Občina SevnicaUrejanje struge potoka Sevnična

urejanje struge Sevnicna_03.jpg©Občina Sevnica urejanje struge Sevnicna_04.jpg©Občina Sevnica urejanje struge Sevnicna_05.jpg©Občina Sevnica urejanje struge Sevnicna_06.jpg©Občina Sevnica urejanje struge Sevnicna_07.jpg©Občina Sevnica 

Občina Sevnica na osnovi izdelane projektne dokumentacije in usklajeno s projektom protipoplavne ureditve Sevnične v Šmarju, ki je v izvajanju, načrtuje izvesti tudi manjkajoči del pločnika na Planinski cesti v Sevnici, za kar je potrebno zagotoviti sredstva.

Interes Občine Sevnica je celovita ureditev vodotoka z vidika protipoplavne zaščite.

 

 

 

 

 

 

Naroči se na e-novice