Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

2020–2022: VARUJ O(KO)LJE

Začetek projekta

2. 6. 2020

Zaključek projekta

29. 8. 2022

Vrednost

3.904,00 €

Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 25. Odpadek je prepovedano mešati z ostalimi odpadki ter ga odvajati v kanalizacijo ali greznice. Odpadna voda je z vsebnostjo jedilnega olja 3.800-krat bolj obremenjena kot običajna komunalna odpadna voda. En liter na dan odvrženega jedilnega olja v kanalizacijo tako predstavlja obremenitev, ekvivaletno 19 ljudem. A odpadno olje ni samo odpadek, temveč je lahko tudi odlična surovina. Iz 1 litra odpadnega olja je mogoče proizvesti 0,9 litra biodizel goriva ali do 1.000 litrov bioplina, kar pomeni, da je lahko odpadno jedilno olje izredno koristna surovina, zato ni smotrno, da konča v okolju kot odpadek.

Operacija VARUJ O(KO)LJE je inovativen projekt na področju varovanja in oskrbe okolja. Projekt rešuje problematiko odpadnega jedilnega olja, ki ga prebivalci nepravilno odlagajo v kanalizacijske cevi in greznice (po podatkih vsak prebivalec Slovenije letno proizvede kar 10,5 litrov odpadnega olja, ki ga nepravilno odlaga). Tako se olje počasi nalaga na stene kanalizacijskih cevi in otežuje prehod ostalih odplak (povzroči zamaščenost cevi in kanalizacije ter s svojimi fizikalno-kemijskimi lastnosti ovira procese čiščenja), zato morajo komunalna podjetja kanalizacijske cevi pogosteje mehansko čistiti, kar povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev čistilne naprave. Vse to se izraža tudi v večjih obratovalnih stroških čistilnih naprav in kanalizacijskih omrežij. Posebej škodljivo je tudi polivanje odpadnega olja po kompostih ali travnatih površinah. Sčasoma se olje spere (pronica) v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji vir pitne vode. Ko se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi in izboljša, vemo pa, da kakovost podtalnice pomembno vpliva na kakovost življenja lokalnih prebivalcev. Operacija izhaja torej iz samih potreb prebivalstva po zdravem okolju ter zdravi uporabi naravnih virov pitne vode, saj po strokovnih ocenah lahko 1 liter odpadnega olja onesnaži kar milijon litrov pitne vode. V ta namen so partnerji v letu 2019 že izvedli pilotni projekt Z.O.J.O. (prvi tovrstni projekt v celotni Sloveniji), v okviru katerega so začela gospodinjstva v LAS Posavje zbirati in v postavljene ulične zbirne posode odlagati odpadno jedilno olje, ki so ga nato v filtrirni postaji Sevnica predelali v ekološko gorivo

Partnerji pri projektu so: Občina Sevnica, Komunala d.o.o. Sevnica, Kostak d.d., Komunala Brežice d.o.o, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., in Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica.

Bistvo vsebine operacije je torej sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na območju znotraj LAS Posavje, njegova predelava v nove produkte, ozaveščanje prebivalcev območja o pomenu pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja, prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave (z novimi aktivnostmi uvajamo novo znanje izboljšanja stanja okolja) ter inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru naravnih nesreč. Projekt je plod domačega znanja, saj inovativno varuje in oskrbuje okolje. Gre za koncept krožnega gospodarstva, ki vpeljuje nove ter prebojne rešitve na področju razvoja ukrepov, postopkov, tehnologij in sistemov za zbiranje in ponovno uporabo odpadnega jedilnega olja.

V okviru projekta se bodo namestile dodatne ulične zbirne posode za odpadno olje. Prebivalcem v Posavju se bodo razdelile male zbirne posodice. Predviden je nakup multifunkcijskega vozila, ki bo med drugim prevažalo agregat, ki bo omogočal oskrbo prebivalcev in okolja v primeru naravnih nesreč. S promocijskimi aktivnostmi (maskota, table, oglaševanje, novinarska konferenca) se bo ciljalo na različne ciljne skupine, s čimer bomo aktivnosti in rezultate operacije približali čim širšemu krogu ljudi. Izobraževalne dejavnosti po celotnem Posavju bodo izvedene v različnih ustanovah (vrtci, osnovne šole, dom starejših), strokovna ekskurzija pa bo namenjena ranljivim skupinam (starejšim in invalidom), za katere bodo partnerji izvedli prikaz predelave odpadnega jedilnega olja s pomočjo že obstoječe filtrirne postaje. Komunala Sevnica bo izvedla še raziskavo nadaljnje uporabnosti zbranega odpadnega jedilnega olja.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

kuvertaNaroči se na e-novice