Gumb išči|

Zapri iskalnik

OPPN za sanacijo območja Loke - vzhod (OPPN 46-05)

Status: v pripravi

Začetek postopka priprave prostorskega akta: 18.6.2020
Javna razgrnitev: 19.4.2021 - 18.5.2021
Javna obravnava: 12.5.2021 ob 17. uri v prostorih Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu


Pobudnik izdelave OPPN 46-05- Sanacija Loke vzhod je fizična oseba, ki želi zaradi prostorske stiske zgraditi stanovanjsko stavbo v domačem kraju s čimer se v naselju ohranja poseljenost z domačim prebivalstvom. Ker je za stavbno zemljišče, na katerem želi zgraditi stanovanjsko stavbo, predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, je investitor pričel s postopkom.

Namen izdelave OPPN je opredelitev namembnosti obstoječih in načrtovanih objektov, dejavnosti, vrste gradnje, gradbenih parcel, ter določitev pogojev za priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo.

Območje urejanja obravnava enoto urejanja LZ 26 velikosti 1,99ha in zajema zemljišča s parc. štev.: 466/2. 463, 466/1, *171d, 467/2d, *76/1d, 467/3d, 457/8, 457/1, *180, 461d, 458/1d, 81d, 457/3d, 82/2, 82/1d, 84/3d, 85, *21, 86d, 830/1d, vse k.o. 1364 Loka pri Zidanem Mostu.

OPPN Loka-vzhod.jpg©Bojan Kostevc