Gumb išči|

Zapri iskalnik

OPPN za izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja vas (OPPN 32-01)

Status: veljaven

Namen priprave prostorskega akta je opredelitev namembnosti načrtovanih objektov, območja širjenja dejavnosti, vrste dopustnih gradenj in določitev pogojev za oblikovanje objektov. 
Nove ureditve ne predvidevajo večjih vsebinskih sprememb, ne ogrožajo naravnih vrednot, naravnih območij ali biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine in se smisleno navezujejo na vse obstoječe ureditve na tem območju. Načrtuje se nadaljevanje pridobivanja dolomita oziroma odpiranje novega kopa s sprotno sanacijo in rekultivacijo, kar se bo izvedlo s sodobno tehnološko mehanikacijo, ki zagotavlja minimalne vliva na okolje. Izbrana odkopna metoda predstavlja okolju prijazno tehnologijo, saj omogoča sprotno sanacijo. 

SD OPN 6_2.1 .jpg©Občina Sevnica    SD OPN 6_2.jpg©Občina SevnicaSD OPN 6_3.jpg©Bojan Kostevc

kuvertaNaroči se na e-novice