Gumb išči|

Zapri iskalnik

OPPN za širitev in sanacijo kamnoloma Zabukovje/Podvrh II (OPPN 106-02)

Status: v pripravi

Začetek postopka priprave prostorskega akta: 29.11.2021
Javni posvet pri oblikovanju izhodišč pred pripravo OPPN: 8.12.2021 ob 16. uri v Večnamenskem domu  v Zabukovju
Osnutek: 18.1.2023


Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) je določitev podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za razširitev obstoječega pridobivalnega prostora kamnoloma Zabukovje-Podvrh II v občini Sevnica za oskrbo lokalnega okolja z mineralno surovino. V sklopu prostora je predvideno pridobivanje tehničnega kamna – dolomita. Obstoječi kamnolom je velik cca 2,5 ha, končna velikost območja, ki je predmet izhodišč, pa je veliko cca. 4,5 ha.
Investitor želi na območju razpoložljivih zemljišč znotraj območja enote urejanja prostora z oznako KGV94 pridobiti pogoje za pridobitev rudarske pravice za pridobivanja tehničnega kamna – dolomita.

kuvertaNaroči se na e-novice