Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP z oznako KD15.od

Status: veljaven

Javna razgrnitev 25.5. -. 8.6.2022
Sprejet dokument: 1.7.2022

 


 

Obravnavano območje se nahaja cca 110 m zahodno od lokalne ceste LC 372141 Kladje – Krajna Brda. Teren je razgiban in pada proti jugu. Naročnik LP je lastnik zemljišč s parc.št. 42/1 in 40/4 obe k.o. 1374-Krajna Brda in lastnik obstoječe zaščitene kmetije. Na območju LP je travnik. Slika 7: Dejanska raba zemljišč, vir: PISO Glede na podatke iz OPN je razvidno, da območje LP posega na območje gozdov, glede na dejansko rabo, pa je območje v celoti kmetijsko – travnik.

Območje kmetije nima več prostih stavbnih zemljišč, kjer bi bilo mogoče postaviti stanovanjski objekt. Za potrebe razvoja kmetije in zagotavljanja bivanja mladega prevzemnika želi namreč investitor zgraditi enostanovanjsko stavbo. Širitev stavbnih zemljišč bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije, kot je izražena investicijska namera.

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP z oznako KD15.od 

Naroči se na e-novice