Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokacijska preveritev za širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve VB73.od

Status: veljaven

Javna razgrnitev: od 25.4.2023 do 9.5.2023


 

Lokacijska preveritev se nanaša na parc. št. 928/2-del in 2311/7-del, obe k.o. 1390 Vrh.

Parceli sta delno v enoti urejanja prostora zunaj območja stavbnih zemljišč, KGV160 - kmetijska, gozdna, vodna zemljišča, in sicer na namenski rabi delno K2 - druga kmetijska zemljišča. Lokacijska preveritev se navezuje na enoto urejanja prostora VB73.od, ki po namenski rabi sodi v površine razpršene poselitve (A) - domačije v odprtem prostoru.

Parcela št. 928/2, k.o. Vrh, je v naravi delno travnik, delno je pozidana s stanovanjsko hišo. Širitev stavbnih zemljišč se predvideva na območju drugih kmetijskih zemljišč. Boniteta zemljišča je 35.

Parcela št. 2311/7, k.o. Vrh, je v naravi delno travnik, delno pa dostopna pot do stanovanjske hiše. Širitev stavbnega zemljišča se predvideva na območje drugih kmetijskih zemljišč. Boniteta zemljišča je 35.
 

lokacijska preveritev EUP VB73.od  

kuvertaNaroči se na e-novice