Gumb išči|

Zapri iskalnik

Načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena na območju Državnega lokacijskega načrta (DLN) za hidroelektrarno Arto-Blanca – OPPN Srednja šola Sevnica

Status: v pripravi


Predmet načrtovanja je dozidava obstoječe stavbe Srednje šole Sevnica ter ureditev zunanjih površin stavbe ter zunanjega športnega igrišča.
Dozidava je načrtovana vzhodno od obstoječe stavbe. Športno igrišče pa vzhodno od dozidave.
Med obstoječo stavbo in železniško progo se uredi interna dostopna cesta na gospodarsko dvorišče ter do zunanjih športnih površin, uredijo se parkirišča za zaposlene ter nov ekološki otok. Med obstoječo stavbo ter visokovodnim nasipom hidroelektrarne Blanca se uredi glavni vhod v stavbo z  vstopno ploščadjo, parkirišča za obiskovalce ter navezava na obstoječo sprehajalno pot vzdolž nasipa. Vzhodno od obstoječe stavbe se izvede dozidava ter uredijo zunanje športne površine.

Pred pričetkom gradnje športnega igrišča je potrebna rušitev obstoječih stanovanjskih in pomožnih stavb.

OPPN srednja šola Sevnica

Priponke

kuvertaNaroči se na e-novice