Gumb išči|

Zapri iskalnik

Seznam zaposlenih po abecednem vrstnem redu

Andreja Ameršek, referentka vložišča

Pisarna:

215, II. nadstropje

E-mail:

Mateja Cvetkovič, višja svetovalka za javna naročila

Pisarna:

117, I. nadstropje

E-mail:

Simon Dolenšek, svetovalec za pravne zadeve

Pisarna:

215, II. nadstropje

E-mail:

Mojca Ernestl, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Pisarna:

121, I. nadstropje

E-mail:

Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti

Pisarna:

207, II. nadstropje

E-mail:

Rado Gobec, višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo

Pisarna:

101, I. nadstropje

E-mail:

Maja Grabrijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Pisarna:

121, I. nadstropje

E-mail:

Lucija Herlec, višja svetovalka za komunalno infrastrukturo

Pisarna:

102, I. nadstropje

E-mail:

Simon Ivanšek, višji svetovalec za prostorske in gradbene dejavnosti

Pisarna:

119, I. nadstropje

E-mail:

Marko Jesih, višji svetovalec za investicije in razvoj

Pisarna:

117, I. nadstropje

E-mail:

Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo

Pisarna:

214, II. nadstropje

E-mail:

Bojan Kostevc, višji svetovalec za investicije in razvoj

Pisarna:

203, II. nadstropje

E-mail:

Zvone Košmerl, direktor občinske uprave

Pisarna:

215, II. nadstropje

E-mail:

Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

Pisarna:

118, I. nadstropje

E-mail:

Darja Lekše, višja svetovalka za gradbene dejavnosti

Pisarna:

119, I. nadstropje

E-mail:

Breda Markošek, višja svetovalka za prostorske in gradbene dejavnosti

Pisarna:

203, II. nadstropje

E-mail:

Dušan Markošek, občinski urbanist

Pisarna:

209, II. nadstropje

E-mail:

mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance

Pisarna:

204, II. nadstropje

E-mail:

Mojca Medvešek, računovodja

Pisarna:

207, II. nadstropje

E-mail:

Alenka Mirt, vodja splošne službe

Pisarna:

208, I. nadstropje

E-mail:

Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe

Pisarna:

201, II. nadstropje

E-mail:

Srečko Ocvirk, župan

Pisarna:

201, II. nadstropje

E-mail:

Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor

Pisarna:

202, II. nadstropje

E-mail:

Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti

Pisarna:

123, I. nadstropje

E-mail:

Borut Simončič, referent za stanovanjske zadeve in civilno zaščito

Pisarna:

101, I. nadstropje

E-mail:

Sanja Slemenšek, svetovalka za pravne zadeve

Pisarna:

214, II. nadstropje

E-mail:

Aleš Stegenšek, informatik

Pisarna:

Tel:

/

E-mail:

Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve

Pisarna:

120, I. nadstropje

E-mail:

Hermina Špan, računovodja

Pisarna:

205, II. nadstropje

E-mail:

Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve

Pisarna:

209, II. nadstropje

E-mail:

Jelka Tršinar, višja svetovalka župana

Pisarna:

201, II. nadstropje

E-mail:

Lidija Udovč, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Pisarna:

122, I. nadstropje

E-mail:

Tanja Urek, višja svetovalka splošne službe

Pisarna:

201, II. nadstropje

E-mail:

Jasmina Veselinović, svetovalka za gospodarske dejavnosti

Pisarna:

102, I. nadstropje

E-mail:

Barbara Zalašček, višja svetovalka za finance

Pisarna:

205, II. nadstropje

E-mail: