Gumb išči|

Zapri iskalnik

Spremembe in dopolniteve grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 7)

Status: veljaven

Začetek postopka priprave prostorskega akta: 1.12.2021
Dopolnjen osnutek - javna razgrnitev: 11.4. - 10.5.2023
Sprejet dokument:  8.12.2023

 

 


Namen sprememb in dopolnitev OPN je uskladiti namensko rabo prostora z dejansko rabo prostora ter zagotoviti nove površine za razvoj sončnih elektrarn ob hidroelektrarni Vrhovo.

Investitor ima namen na območju obstoječe energetske infrastrukture na levem bregu Save postaviti malo fotovoltaično elektrarno (MFE Vrhovo 4). Možnost postavitve MFE na območju Lokacijskega načrta se bo reševala s pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

kuvertaNaroči se na e-novice