Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v EUP RS53.vo

Status: v pripravi

Javna razgrnitev : 2.11. - 16.11.2022


 

Na pobudo krajanov vasi Rovišče pri Studencu namerava občina Sevnica obstoječo vežico odstraniti in zgraditi novo, ali pa obstoječo rekonstruirati in prizidati. Za realizacijo načrtovane investicijske namere se izvede lokacijska preveritev, s katero se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (v nadaljevanju OPN), skladno s 129. členom Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20-ZIUOPDVE). Z izvedbo lokacijske preveritve bo ob obstoječem pokopališču lahko umeščena ustreznejša poslovilna vežica, ki je nujno potrebna.

 

ELP_vežica_RS53 

Javna razgrnitev

Priponke

kuvertaNaroči se na e-novice