Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP AB08.od

Status: v pripravi

Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom določitve obsega stavbnega zemljišča na območju posamične (razpršene) poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (v nadaljevanju OPN) določeno s podrobnejšo namensko rabo prostora A-površine razpršene poselitve.
Območje sega v enoto urejanja prostora (EUP) AB08, kot je določena v OPN Občine Sevnica. Na obravnavanem območju razpršene (posamične) poselitve doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev.
Izvedba lokacijske preveritve se predlaga skladno s 135. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O); v nadaljevanju ZUreP-3.
Lokacijska preveritev se predlaga z namenom razširitve stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske stavbe, saj je obstoječe stavbno zemljišče na območju lokacijske preveritve preozko in ne omogoča gradnje. Širina obstoječega stavbnega zemljišča znaša na najožjem delu manj kot 5 m, kar pomeni, da je obstoječe stavbno zemljišče nefunkcionalno. Na območju lokacijske preveritve se nahaja obstoječ, dotrajan objekt iz leta 1850, ki pa je v slabem gradbeno tehničnem stanju in je predviden za rušitev.
Z lokacijsko preveritvijo se predlaga razširitev stavbnega zemljišča na način, da bo omogočena gradnja nove stavbe. Lastnik stavbe bo skrbel za obdelanost pripadajočih kmetijskih zemljišč, tako da ta ne bodo prepuščena zaraščanju.

LP_EUP AB08

kuvertaNaroči se na e-novice