Gumb išči|

Zapri iskalnik

Uporaba javnih površin

Vloge rešuje: Splošna služba 

Za izpolnjevanje obrazcev priporočamo program Adobe Acrobat Reader, ki ga dobite na tej povezavi  adobe_icon 


Pridobitev dovoljenja za uporabo javnih površin v lasti Občine Sevnica 

Obrazec

Upravna taksa za izdajo potrdila: 22,60 €


 Pridobitev dovoljenja za zaporo občinske ceste ali druge javne prometne površine

Obrazec                     Splošna določila in navodila za plačilo takse

Upravna taksa za izdajo potrdila bo odmerjena na dovoljenju. (Vloge rešuje: Oddelek za okolje in prostor)


Izdaja dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Obrazec

Upravna taksa za izdajo potrdila: 22,60 € (Vloge rešuje: Oddelek za okolje in prostor)


Ustanovitev služnostne pravice

Obrazec

Upravna taksa za izdajo potrdila: 4,50 €