Gumb išči|

Zapri iskalnik

Uporaba javnih površin

Vloge rešuje: Splošna služba 

Za izpolnjevanje obrazcev priporočamo program Adobe Acrobat Reader, ki ga dobite na tej povezavi  adobe_icon
Elektronsko izpolnjene obrazce, ki jih lahko tudi elektronsko podpišete s digitalnim potrdilom (npr. SIGEN-CA ...)  lahko skupaj s potrdilom o plačilu takse oddate tudi na   v pdf formatu.


Pridobitev dovoljenja za uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica 

Elektronska oddaja vloge za fizične osebe ↗

Obrazec

Upravna taksa: 22,60 €


 Pridobitev dovoljenja za zaporo občinske ceste ali druge javne prometne površine

Obrazec                   Splošna določila in navodila za plačilo takse

Upravna taksa za izdajo potrdila bo odmerjena na dovoljenju. (Vloge rešuje: Oddelek za okolje in prostor)


Izdaja dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Za organizacijo javne prireditve, na kateri je načrtovana uporaba zvočnih naprav, ki bodo presegale mejne ravni vrednosti kazalcev hrupa v okolju, je potrebno pridobiti dovoljenje občine za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

Elektronska oddaja vloge za fizične osebe ↗

Obrazec

Upravna taksa za izdajo potrdila: 22,60 € (Vloge rešuje: Oddelek za okolje in prostor)

 

 

kuvertaNaroči se na e-novice