Gumb išči|

Zapri iskalnik

Gradnja, okolje in prostor

Vloge rešuje: Oddelek za okolje in prostor

Za izpolnjevanje obrazcev priporočamo program Adobe Acrobat Reader, ki ga dobite na tej povezavi  adobe_icon 


Izdaja lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje gradbenih del na zemljiščih ali objektih

Obrazec 

Upravna taksa za izdajo potrdila: 35,00 €


Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča

Obrazec

Upravna taksa za izdajo potrdila: 22,70 €


Izdaja mnenja glede skladnosti dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti za pridobitev gradbenega dovoljenja 

Obrazec

Vloga je takse prosta. 


Izdaja projektnih in drugih pogojev 

Obrazec

Vloga je takse prosta. 


Pobuda za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Sevnica  

Obrazec

Upravna taksa za izdajo potrdila:

za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 140,00 €,
za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 70,00 €.


Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

Obrazec

Upravna taksa za izdajo potrdila: 4,50 €


Izdaja potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Obrazec

Upravna taksa za izdajo izjave: 22,70 €


Ponudba za prodajo nepremičnine - vloga za izdajo izjave Občine Sevnica o predkupni pravici

Obrazec

Vloga je takse prosta. 


Izdaja soglasja k posegu v varovalnem pasu občinskih cest za gradnjo nezahtevnega objekta

Obrazec

Vloga je takse prosta. 


Izdaja soglasja k projektnim rešitvam

Obrazec

Vloga je takse prosta. 


Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Obrazec

Upravna taksa za izdajo odločbe: 22,60 €


Sprememba zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Obrazec

Vloga je takse prosta. 


Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za obdobje petih let od vselitve

Obrazec

Vloga je takse prosta.