Gumb išči|

Zapri iskalnik

Spremembe in dopolnitve grafičnega in tekstualnega dela OPN Občine Sevnica (SD OPN 8)

Status: v pripravi

Začetek postopka priprave prostorskega akta: 24.12.2021
Javni posvet pri oblikovanju izhodišč: 16.2.2022 ob 16. uri v Kulturni dvorani Blanca

Dopolnjena izhodišča: 10.3.2022


Spremembe in dopolnitve OPN Sevnica, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 - popr., 57/13, 1/16, 16/17, 33/18 in 70/19) (v nadaljevanju SD OPN) se pripravljajo na območju Blance in na območje Krmelja zaradi
naslednjih potreb:
1. Plastoform Blanca: Podjetje Plastoform za delovanje proizvodnje potrebuje dodatne delovne prostore, zato v Kladju nad Blanco načrtuje gradnjo skladiščne hale na severni strani obstoječega osnovnega objekta ter deviacijo obstoječe lokalne ceste št. 372141 (Kladje – Krajna Breda – Blanca) (EUP BL21.ip in KGV160). Gre za spremembo namenske rabe prostora.
2. Športno igrišče Krmelj: Za potrebe delovanje obstoječega športnega igrišča skozi celo leto se v lokalnem središču Krmelj omogoči gradnja športnih balonov (dvoran) na obstoječem športno rekreacijskem območju (EUP KL36.zsr).
Gre za dopolnitev posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (specifikacija EUP – 100. člen Odloka OPN) brez spremembe namenske rabe prostora.

OPN_8_Plastoform_Blanca   Obravnavano območje športno igrišče Krmelj 

Naroči se na e-novice