Gumb išči|

Zapri iskalnik

Spremembe in dopolnitve grafičnega in tekstualnega dela OPN Občine Sevnica (SD OPN 8)

Status: veljaven

Začetek postopka priprave prostorskega akta: 24. 12. 2021
Javni posvet pri oblikovanju izhodišč: 16. 2. 2022 ob 16. uri v Kulturni dvorani Blanca
Dopolnjena izhodišča: 10. 3. 2022
Javna razgrnitev: od 17. 10. 2022 do 15. 11. 2022
Javna obravnava: 9. 11. 2022 ob 17. uri v Kulturni dvorani Blanca
Sprejet dokument: 18.5.2023


Spremembe in dopolnitve OPN Sevnica, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 - popr., 57/13, 1/16, 16/17, 33/18 in 70/19), v nadaljevanju SD OPN, se pripravljajo na območju Blance zaradi naslednjih potreb:

Podjetje Plastoform za delovanje oziroma širitev proizvodnje potrebuje dodatne poslovne površine, zato v Kladju nad Blanco načrtuje gradnjo nove skladiščne hale. Hala bo umeščena na severni strani obstoječega poslovnega kompleksa. V načrtu je tudi prestavitev lokalne ceste LC 372141 Kladje–Krajna Brda–Blanca. V spremembah prostorskega akta bo opredeljena sprememba namenske rabe prostora. 

Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka, 17. oktobra 2022 do torka, 15. novembra 2022. V času javne razgrnitev bo gradivo objavljeno na Prostorskem portalu Občine Sevnica. Po predhodni najavi bo v času uradnih ur ogled gradiva mogoč tudi v prostorih Občine Sevnica. 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo v sredo, 9. novembra 2022, z začetkom ob 17. uri v Kulturni dvorani Blanca, Blanca 24, 8283 Blanca.

V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka lahko zainteresirana javnost svoje pripombe in predloge poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Občini Sevnica, ali v pisni obliki po navadni pošti oziroma na  Občine Sevnica. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve, torej 15. novembra 2022.

 

 

sd_opn_8  

kuvertaNaroči se na e-novice