Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v EUP KL46.sb

Status: veljaven

Lokacijska preveritev: 18.4.2023
Javna razgrnitev: od 22. 5. 2023 do 6. 6. 2023
Sklep o lokacijski preveritvi: 30.6.2023


Naročnik LP je Občina Sevnica, ki je tudi lastnica zemljišč s parc.št. 1000/33 in 1002, obe k.o. 1389-Goveji Dol, ki sta predmet LP in kjer stojita obstoječa večstanovanjska stavba in pomožni objekt, ki sta zapuščena. Občina pristopa k investicijski nameri za nadomestno gradnjo, in sicer gre za odstranitev obstoječe večstanovanjske stavbe in pomožnega objekta ter na istem mestu novogradnjo bivalne enote Krmelj s pripadajočim objektom (CC-SI 11302 – Stanovanjske stavbe za družbene skupine).

V zavedanju pomena pravočasne in ustrezne odzivnosti na potrebe starajoče se družbe, v smislu zagotavljanja možnosti izbire različnih storitev, bo DUO Impoljca na lokaciji v Krmelju (Krmelj 38) vzpostavila manjšo bivalno enoto zavoda, in sicer za 16 varovancev ter poleg v stavbi zagotovila tudi prostore za širši javni program. S projektom se bo DUO Impoljca prijavil na Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih (Uradni list RS, št. 161/22). V luči izvajanja sodobnih konceptov dela (bivanje v domačem kraju, domačnost, bližina primarni družini, pomen individualnega pristopa, vpetost v lokalno okolje, zagotavljanje medgeneracijskega sobivanja, izvajanje storitev pomoči na domu) bi v Krmelju lahko zaživela bivalna skupnost, ki bi odgovorila na mnoge potrebe lokalnega prebivalstva, s poudarkom na potrebah starejših in njihovih svojcev. V ta namen se je za lokacijo izbralo zemljišče, ki je predmet LP. Investitor oz. občina želi obstoječo stanovanjsko stavbo in pomožni objekt zaradi dotrajanosti in funkcionalne neustreznosti odstraniti in na njunem mestu zgraditi novo stavbo, ki bo namenjena bivalni enoti (CC-SI – Stanovanjske stavbe za družbene skupine).

 

3D pogled bivalna enota Krmelj 

 

Priponke

kuvertaNaroči se na e-novice