Gumb išči|

Zapri iskalnik

OPPN za del enote urejanja EUP BL 02 in BL14 na Blanci

Status: veljaven

Začetek postopka priprave prostorskega akta: 28. 2. 2022
Poziv zainteresirani javnosti za sodelovanje: 20. 4. 2022
Osnutek: 7. 3. 2023
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka: 29. 9.–29. 10. 2023
Javna obravnava dopolnjenega osnutka: 11. 10. 2023, ob 17. uri v prostorih Krajevne skupnosti Blanca
Sprejet dokument: 25.4.2024


Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je ureditveno območje, ki se nahaja na zahodnem delu nepozidanih stavbnih zemljišč naselja Blanca. Območje je na jugo omejeno z reko Sava, cestno in železniško infrastrukturo, na severu s pozidanimi površinami in kmetijskim zemljiščem, na vzhodni strani s pozidanimi površinami in na zahodni strani z gozdnimi površinami.

Velikost območja prostorske ureditve znaša cca. 1,5ha. Območje OPPN je v naravi travnik.

Investitor želi na svojih lastniških parcelah graditi dva nova stanovanjska objekta z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo, ob obstoječi stanovanjski hiši želi ohraniti potrebno površino stavbnega zemljišča in na delu zemljišč s prostorskim aktom spremeniti namembnost namenske rabe zemljišč iz stavbnih v kmetijsko, primarno rabo. Ker na obravnavanih območjih, kjer se predvideva OPPN ni realizirana gradnja po veljavnem občinskem prostorskem načrtu in ker je želja lastnika zemljišča po drugačni ureditvi območja kot ga predvideva OPN je potrebna nova analiza obstoječega stanja oziroma izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

 

OPPN BL02 BL14

kuvertaNaroči se na e-novice