Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokalne volitve

Lokalne volitve 2022_pasica

Naknadne volitve v svete KS Boštanj in
KS Loka pri Zidanem Mostu

 

Rezultati naknadnih volitev v svete KS

Poročilo izidu naknadnih volitev treh članov sveta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in enega člana sveta Krajevne skupnosti Boštanj

 

Razglas seznama kandidatov za člane sveta krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu na nakadnih volitvah 18. decembra 2022 - Čelovnik. Slap

Razglas seznama kandidatov za člane sveta krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu na nakadnih volitvah 18. decembra 2022 - Račica

Razglas seznama kandidatov za člane sveta krajevne skupnosti Boštanj na nakadnih volitvah 18. decembra 2022 - Kompolje, Mrtovec

Seznanitev z naknadnimi volitvami 2022

Razpis naknadnih volitev v svet KS Loka, Boštanj -2022

Rokovnik - naknadne volitve Loka, Boštanj

Sklep o določitvi volišč - naknadne volitve 2022

Sklep trajanje predčasnega glasovanja - naknadne volitve 2022

 

Obrazci za naknadne volitve v svete KS

Soglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti

Kandidatura krajevne skupnosti večinski sistem

Zapisnik politična stranka krajevne skupnosti

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur

 

 

Rezultati lokalnih volitev 2022

Rezultati lokalnih volitvev  2022 v občini Sevnica na portalu https://volitve.dvk-rs.si/

 

Izid glasovanja za župana

Izid glasovanja za župana po kandidatih

Izid glasovanja za župana po št. glasov

Izid glasovanja za župana po voliščih

 

Izidi glasovanja za občinski svet

Izid glasovanja za OS

Izid glasovanja za OS - izvoljeni kandidati

Izid glasovanja za OS po listah

Izid glasovanja za OS po VE

Izid glasovanja za OS po voliščih

Preferenčni glasovi

Izračunani količniki po d'Hondtu

Mandati - ostanki po Harejevem količniku

 

Izidi glasovanja za svete krajevnih skupnosti

Izid glasovanja za vse KS

 

Udeležba

Udeležba na voliščih

Izidi udeležbe

Volilna udeležba na lokalnih volitvah 2022 v občini Sevnica na portalu https://volitve.dvk-rs.si/rezultati

 

Seznanitev z lokalnimi volitvami 2022

Volišča za lokalne volitve 2022

Obvestilo o predčasnem glasovanju za lokalne volitve

Kandidati

Razglas kandidatov za župana Občine Sevnica na volitvah 20.11.2022

Razglas seznama list kandidatov za občinski svet Občine Sevnica na volitvah 20. 11. 2022 - volilna enota 1

Razglas seznama list kandidatov za občinski svet Občine Sevnica na volitvah 20. 11. 2022 - volilna enota 2

Razglas seznama list kandidatov za občinski svet Občine Sevnica na volitvah 20. 11. 2022 - volilna enota 3

Razglas seznama list kandidatov za občinski svet Občine Sevnica na volitvah 20. 11. 2022 - volilna enota 4

Kandidati na lokalnih volitvah 2022 v občini Sevnica

 

Posebne oblike glasovanja

Obrazec za glasovanje po pošti

Obrazec za glasovanje po pošti 2

Obrazec glasovanje doma

 

Lokalne volitve, na katerih volimo župane, člane občinskih svetov in člane krajevnih skupnosti bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Sklep o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. l . RS 97/22)

Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Sevnica (Ur. l . RS 105/22)

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

Rokovnik volilnih opravil za izvedbo lokalnih volitev 2022

 

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore volivcev za predlaganje kandidata za župana

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore volivcev za vložitev liste kandidatov za člane občinskega sveta

 

Povezave

 

Državna volilna komisija

Lokalne volitve | GOV.SI

Lokalne volitve na eUpravi

 

Zakonodaja

 

Občinski predpisi

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica (Ur.l. RS 33/14)

Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS 33/14)

 


Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija (OVK), ki jo imenuje Občinski svet Občine Sevnica, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter dva namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog občinske uprave.

Pristojnosti OVK so določene z Zakonom o lokalnih volitvah:

  • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
  • potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov
  • sestavlja sezname kandidatov oziroma liste kandidatov
  • določa volišča,
  • imenuje volilne odbore,
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja lokalne volitve.

 

Sestava OVK Občine Sevnica v mandatnem obdobju 2018-2022
Anton Grilc, Pečje 17, Sevnica; univ. dipl. pravnik; predsednik
Ivana Traven, Florjanska ulica 47a, Sevnica; članica
Alja Jekoš, Boštanj 9, Boštanj; namestnica članice
Matej Renko, Leskovec v Podborštu 5, Šentjanž; član
Gregor Udovč, Žurkov Dol 52, Sevnica; namestnik člana
Mojca Kuzmički, Pečje 27, Sevnica; članica
Tatjana Povalej, Cesta na Dobravo 19, Sevnica; namestnica članice

 

Tajnik OVK Občine Sevnica
Roman Strlekar
telefon: 07 81 61 269
e-naslov:

 

kuvertaNaroči se na e-novice