Gumb išči|

Zapri iskalnik

Participativni proračun

»SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM« - PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE SEVNICA

Kaj je participativni proračun

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujete prebivalke in prebivalci občine. 

Vabimo, da s podajanjem svojih predlogov določite, katere ureditve, ki bi se izvedle v letu 2022, bi po vaše mnenju pripomogle k višanju kakovosti bivanja v vašem ožjem bivanjskem okolju.

Letošnji razpis je zaključen.

Vložene pobude je pregledala strokovna komisija, ki je tehtala zakonitosti vsebine pobude, skladnost z usmeritvami Občine Sevnica ter ustreznost glede na navedene kriterije. V primeru, da presoja ni bila možna, je komisija vlagatelja pozvala k dopolnitvi pobude. 

Glasovanje za izbor oziroma umestitev pobud v občinski proračun za leto 2022 je potekalo od 1. do vključno 10. septembra 2021. 

Rezultati glasovanja

Območja, kriteriji ter kvote

Participativni proračun je kvota občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica, enakomerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti ter njeno velikostjo; torej na sorazmeren način ponudi vsem prebivalkam in prebivalcem možnost participiranja neposredno v proračun občine. 

Sredstva iz participativne kvote so razdeljena med posamezna območja sevniške občine, temeljna enota pa je krajevna skupnost. 
Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je 120.000 evrov. 

Občina Sevnica ima enajst krajevnih skupnosti, v katerih živi zelo različno število ljudi. Značilnost občine je eno oziroma dve strnjeni središči tudi z večstanovanjskimi objekti, na drugi strani pa razpršena gradnja, gozdne površine in kmetijska gospodarstva, male vasi in zaselki, dolge cestne povezave ter precejšnje višinske razlike. Število prebivalcev v posameznih krajevnih skupnostih se giblje nekje med 155 in 6.394, velikost pa med 2 in 50,8 kvadratnimi kilometri. 

Glede na navedene značilnosti posameznih krajevnih skupnosti smo pri pripravi participativnega proračuna za leto 2022 določili šest (6) območij razporejanja dela proračunskega denarja:

Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec do 20.000,00 EUR
Območje 2: KS Sevnica do 20.000,00 EUR
Območje 3: KS Boštanj do 20.000,00 EUR
Območje 4: KS Krmelj in Šentjanž do 20.000,00 EUR
Območje 5: KS Tržišče in KS Primož do 20.000,00 EUR
Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje do 20.000,00 EUR

 

 

Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na e-naslov ali po telefonu 07 81 61 216.