Gumb išči|

Zapri iskalnik

Ravnanje s stvarnim premoženjem

Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja (premičnine in nepremičnine). Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem so določeni z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Namere o sklenitvi pogodb

 

Namera o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe za parc. št 1447/8 k.o. Okroglice

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za parc. št. 1000/22 in 1000/42, k.o. Goveji Dol

 

 

 

Javne dražbe

2. javna dražba za prodajo večstanovanjske stavbe Krmelju 38 - 30.8.2022 ob 11 .uri

 

Zbiranje ponudb

ni aktuanih objav

 

Prodaja stavbnih in kmetijskih zemljišč

Ponudba

 

Ugotovitvene odločbe

ni aktuanih objav

Naroči se na e-novice