Gumb išči|

Zapri iskalnik

Ravnanje s stvarnim premoženjem

Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja (premičnine in nepremičnine). Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem so določeni z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Namere o sklenitvi pogodb

Namera o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe za parcele v k.o. Sevnica

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za parcele v k.o. Hubajnica

 

Javne dražbe

Javna dražba za prodajo večstanovanjske stavbe v Krmelju 38 - 30.5.2022 ob 11h

 

Zbiranje ponudb

ni aktuanih objav

 

Prodaja stavbnih in kmetijskih zemljišč

Ponudba

 

Ugotovitvene odločbe

ni aktuanih objav

Naroči se na e-novice