Gumb išči|

Zapri iskalnik

Ravnanje s stvarnim premoženjem

Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja (premičnine in nepremičnine). Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem so določeni z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Namere o sklenitvi pogodb

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za parc. št. 2533/13. k.o. Log

 

Javne dražbe

Javna dražba nepremičnine v k.o. Krsinji vrh 15.10.2021

 

Zbiranje ponudb

trenutno ni aktualnih objav

 

Prodaja stavbnih in kmetijskih zemljišč

Ponudba

 

Ugotovitvnene odločbe