Gumb išči|

Zapri iskalnik

Ravnanje s stvarnim premoženjem

Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja (premičnine in nepremičnine). Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem so določeni z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Oddaja poslovnih prostorov

ni aktuanih objav

 

Namere o sklenitvi pogodb

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 1227/1 k.o. Žigrski Vrh

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 622/2 k.o. Cerovec

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za parc. št. 3428/1 k.o. Bučka

Javne dražbe

ni aktuanih objav

 

Zbiranje ponudb

ni aktuanih objav

 

Prodaja stavbnih in kmetijskih zemljišč

Ponudba

 

Ugotovitvene odločbe

ni aktuanih objav

kuvertaNaroči se na e-novice