Gumb išči|

Zapri iskalnik

Ravnanje s stvarnim premoženjem

Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja (premičnine in nepremičnine). Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem so določeni z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Namere o sklenitvi pogodb

 

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za parc. št. 1231/5 k.o.Goveji dol

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za parc. št. 2667/23 k.o.Studenec

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za parc. št. 2667/28 k.o.Studenec

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za parc. št. 2550/10k.o.Hubajnica

Namera o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb za drvarnice v Krmelju

 

Javne dražbe

trenutno ni aktualnih objav

 

Zbiranje ponudb

trenutno ni aktualnih objav

 

Prodaja stavbnih in kmetijskih zemljišč

Ponudba

 

Ugotovitvene odločbe

Ugotovitvena odločba 3874/2 k.o. Malkovec