Gumb išči|

Zapri iskalnik

Ravnanje s stvarnim premoženjem

Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja (premičnine in nepremičnine). Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem so določeni z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Namere o sklenitvi pogodb

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za zakup zemljišča v k.o. Log

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za parcelo 2667/25 k.o. Studenec

 

 

Javne dražbe

 

 

Zbiranje ponudb

trenutno ni aktualnih objav

 

Prodaja stavbnih in kmetijskih zemljišč

Ponudba

 

Ugotovitvnene odločbe