Gumb išči|

Zapri iskalnik

Prijava projekta

1. PREDLAGATELJ
Pobuda ima predlagatelja in morebitne sopredlagatelje.

Navedite imena in priimke sopredlagateljev pobude.


Čim bolj natančno opišite svoj predlog:


Navedite predvideni znesek, ki je potreben za realizacijo pobude in višino posameznih postavk. Finančno vrednotenje naj bo čim bolj realno. Pomembno! Skupna vrednost pobude ne sme biti manjša od 3.000 EUR in ne višja od 11.500 EUR z vključenim DDV.


Po potrebi priložite načrte, skice, fotografije ali drugo gradivo v povezavi s pobudo, ter jih tu poimenujte in navedite. Naložite lahko največ eno priponko. V kolikor želite naložiti več dokumentov, prosimo, da jih združite v eno zip. datoteko
S klikom na "DA" dovoljujete zbiranje in obdelovanje zgoraj navedenih osebnih podatkov za
namen obdelave pobude za projekt »Sobivam, sodelujem, soodločam«.

Osebni podatki se hranijo skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhiva. Obdelava in hramba osebnih podatkov se lahko kadarkoli prekliče. Več informacij o varstvu osebnih podatkov je objavljenih na spletni strani Občine Sevnica.

kuvertaNaroči se na e-novice