Gumb išči|

Zapri iskalnik

Seznam pobud

Vložene pobude za Participativni proračun 2022 je pregledala strokovna komisija. Tehtala je zakonitosti vsebine posamezne pobude, skladnost z usmeritvami Občine Sevnica ter ustreznost glede na navedene kriterije. V nadaljevanju je seznam pobud, ki ustreza kriterijem.

Posamezna pobuda je v podrobnem opisu označena z unikatnim geslom za glasovanje. Glasovanje poteka od 1. do vključno 10. septembra 2021, na telefonsko številko 030 400 360 (vsak poslan SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku izbranega mobilnega operaterja)

Za oddajo glasu pošljite SMS na 030 400 360 s ključno besedo POBUDA in številko projekta, ki ga podpirate.

V proračun Občine Sevnica za leto 2022 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti območja. V primeru enakega števila glasov ima prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje.

Pobude, ki bodo izglasovane in se bodo uvrstile v proračun Občine Sevnica za leto 2022, bodo javno objavljene.

V primeru, da bo vrednost investicije za izglasovano pobudo presegla zgornjo mejo 10.000 €, bo poduba izvedena do porabe sredstev.