Gumb išči|

Zapri iskalnik

Seznam pobud

Vložene pobude za Participativni proračun 2022 je pregledala strokovna komisija. Tehtala je zakonitosti vsebine posamezne pobude, skladnost z usmeritvami Občine Sevnica ter ustreznost glede na navedene kriterije. V nadaljevanju je seznam pobud, ki ustreza kriterijem.

Posamezna pobuda v podrobnem opisu označena z unikatnim geslom za glasovanje, ki bo potekalo preko SMS glasovanja. Glasovanje bo previdoma izvedeno v začetku septembra. Glasovati bo možno enkrat za eno pobudo. Glasovanje v tem trenutku še ni mogoče. 

V proračun Občine Sevnica za leto 2022 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti območja. V primeru enakega števila glasov ima prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje.

Pobude, ki bodo izglasovane in se bodo uvrstile v proračun Občine Sevnica za leto 2022, bodo javno objavljene.

V primeru, da bo vrednost investicije za izglasovano pobudo presegla zgornjo mejo 10.000 €, bo poduba izvedena do porabe sredstev.