Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

2018–2022: Komunalno opremljanje v PC Sevnica

Začetek projekta

15. 1. 2018

Zaključek projekta

31. 12. 2022

Vrednost

1.427.264,62 €

Občina Sevnica je s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejela sklep o finančni podpori projektu »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«. Občina Sevnica s tem uspešno zaokroža zahteven proces načrtovanja in pridobivanja razvojnih sredstev za projekt, v sklopu katerega bo osrednji del izgradnja nadvoza čez trebanjsko železniško progo v Sevnici.

Za projekt v višini 1,4 milijona evrov, ki ga bo izvajala Občina Sevnica, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 831.015,75 €, Republika Slovenija pa 277.005,25 €. Ministrstvo je torej na podlagi odločitve o podpori Občini Sevnica dodelilo sredstva za sofinanciranje operacije "Komunalno opremljanje v PC Sevnica" v skupni višini do 1.108.021,00 €. 

Namen naložbe je ustrezna infrastrukturna ureditev Poslovne cone Sevnica. Urejena bo dostopna cesta in izvennivojsko križanje z železniško progo. To bo prispevalo k razširitvi poslovne cone ter omogočilo obstoječim in novim podjetjem boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Glavni cilj projekta je namreč spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji.

Zagotovitev zemljišč za izvedbo projekta iz občinskega proračuna

Občina Sevnica si je za zagotovitev zemljišč, ki bodo omogočila realizacijo izgradnje nadvoza čez trebanjsko železniško progo, prizadevala dlje časa. V postopkih odkupa oziroma menjave je za 8.300 kvadratnih metrov zemljišč. Gre za zemljišča, namenjena za infrastrukturo in poslovno gradnjo, vključno z odkupljeno stanovanjsko hišo na naslovu Hermanova cesta 4, ki se odstrani. Za vse nakupe se iz občinskega proračuna nameni več kot 200 tisoč evrov.

Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica

Z namenom omogočanja širjenja poslovnega razvoja lokalnih gospodarskih družb so v zaključni fazi Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - območja II., III. in IV. – Šmarje. Z načrtovanim nadvozom bo pomembno izboljšan tudi dostop do teh območjih med trebanjsko železnico in reko Savo, predvidenih za poslovno gradnjo, velikosti okrog 2 hektarja. Za izdelavo prostorskega akta je Občina Sevnica namenila dobrih 17 tisoč evrov, sprejetje je predvideno v marcu 2021.

Širša prometna ureditev območja

Poleg izgradnje novega nadvoza čez trebanjsko progo, ki je osrednji predmet projekta »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«, gre na tem območju za širšo prometno izboljšavo obstoječega stanja z navezavo na regionalno cesto Boštanj–Planina (R2-224). Najustreznejša rešitev na podlagi projektne dokumentacije je, da se križišče pred nadvozom Šmarje rekonstruira v krožišče in sočasno umesti kolesarsko stezo. Izdelavo projektne dokumentacije je zagotovila Občina Sevnica ob pogojih Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Krožno križišče bo izvedla Direkcija.

Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici - podroben grafični prikaz

projekti_PC Sevnica-pogled iz zraka©PISO

Usklajeno s konceptom celovitega urejanja območja železniške postaje v Sevnici

Projekt je pomemben del celovitih prizadevanj v sklopu koncepta celovitega urejanja železniške postaje v Sevnici – leta 2018 izdelane strokovne podlage naročnikov Občine Sevnica in SŽ – Infrastruktura d. o. o. za namen ureditve obravnavanega območja s ciljem doseganja optimalnih rešitev tako za državno infrastrukturo kot razvoj in funkcioniranje lokalne skupnosti in gospodarstva.

Poleg izgradnje nadvoza čez trebanjsko železniško progo ta koncept obravnava še načrtovane preureditve železniške postaje z novo tirno shemo in ukinitvijo nekaterih tirov, izgradnjo podvoza, ki bi omogočil ukinitev nivojskega prehoda pri Stillesu, podhoda za pešce, ki bi železniško postajo povezal s peroni in s Savsko cesto, dodatnih parkirnih površin in druge posodobitve širšega območja železniške postaje v sodobno integracijo vseh oblik prometa. Z vsemi načrtovanimi ureditvami se je seznanil in prizadevanja občine Sevnica podprl tudi Občinski svet Občine Sevnica.

Dodatna umestitev kolesarske steze

S tem območjem je povezan še en pomemben načrtovani projekt, ki je že potrjen s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Gre za načrtovano umestitev kolesarske povezave med Boštanjem in Sevnico, in sicer od rondoja Lidl do Komunale Sevnica. Predvidena je rekonstrukcija Šmarske ceste od nadvožnjaka do krožišča Rondo, vključno z izgradnjo dodatne kolesarske premostitve čez glavno železniško progo na območju nadvoza Šmarje.

 

Potek projekta 

Pred izgradnjo nadvozaPred izgradnjo nadvoza   Pred izgradnjo nadvozaPred izgradnjo nadvoza

Izgradnja nadvoza - november 2021Izgradnja nadvoza - november 2021   Izgradnja nadvoza - april 2022Izgradnja nadvoza - april 2022

Izgradnja nadvoza - april 2022Izgradnja nadvoza - april 2022   Izgradnja nadvoza - junij 2022Izgradnja nadvoza - junij 2022Izgradnja nadvoza - junij 2022Izgradnja nadvoza - junij 2022   Izgradnja nadvoza - junij 2022Izgradnja nadvoza - junij 2022         

Izgradnja nadvoza - julij 2022Izgradnja nadvoza - julij 2022   Izgradnja nadvoza - julij 2022Izgradnja nadvoza - julij 2022

Nadvoz Šmarje_PC Sevnica_december 2022

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

Povezane vsebine:

Uspešno do evropskih sredstev za razvojne ureditve v Poslovni coni Sevnica

Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del projekta »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«

Nadvoz na Savsko cesto dobiva svojo obliko

Podpisan sofinancerski sporazum za izgradnjo rondoja Šmarje

Novi nadvoz čez trebanjsko železniško progo v Sevnici dobiva svojo končno podobo


kuvertaNaroči se na e-novice