Gumb išči|

Zapri iskalnik

Podpisan sofinancerski sporazum za izgradnjo rondoja Šmarje

13. 1. 2022 • Novice Župan Srečko Ocvirk je z državnim sekretarjem Ministrstva za infrastrukturo Alešem Miheličem danes podpisal sporazum o sofinanciranju za izgradnjo krožnega križišča na državni cesti Boštanj–Planina na priključku za Poslovno cono Sevnica.

Gre za gradnjo novega krožnega križišča na regionalni cesti Boštanj–Planina, na katerega bo navezan tudi bodoči nadvoz iz Savske ceste, ki ga občina gradi s podporo evropskih sredstev. Projekta sta tesno povezana in soodvisna, pri tem pa sta tako ministrstvo kot Direkcija za infrastrukturo, ki bo vodila projekt, izjemno aktivno prisluhnila potrebam lokalne skupnosti in dinamiki gradnje nadvoza.

Podpis pogodbe 1Župan Srečko Ocvirk in državni sekretar Aleš Mihelič

Ocenjena skupna vrednost del izgradnje krožnega križišča Šmarje po sporazumu znaša 1,05 milijona evrov, skupni delež Občine Sevnica pa znaša okrog 20 odstotkov iz naslovov ureditve površin za pešce, kolesarske steze in javne razsvetljave.

Ureditvena situacija
Ureditvena situacija

 

Začetek in zaključek izgradnje rondoja načrtovan v letošnjem letu

Načrtovani začetek in zaključek gradnje rondoja je v letošnjem letu, projektna dokumentacija je v recenziji. Delež občine je na podlagi sporazuma tudi izgradnja 25-metrskega armiranobetonskega zidu v podaljšku krila desnega opornika v smeri proti bodočemu krožišču Šmarje, za katerega se izvajajo pripravljalna dela za temeljenje.

Gre za enega od več projektov na državni cestni infrastrukturi, pri katerih občina intenzivno sodeluje, in predstavljajo pomemben prispevek k razvoju cestnega omrežja na območju sevniške občine.

 

Projekt izgradnje nadvoza poteka po terminskem planu

Nadvoz na Savsko cesto Občina Sevnica gradi v okviru projekta »Komunalno opremljanje Poslovne cone Sevnica« s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gradnja poteka po terminskem planu. Oba podpornika sta zgrajena, trenutno je v gradnji že omenjeni 25-metrski podporni zid s potrebno prestavitvijo elektrovoda. Sledi gradnja mostne plošče in navozov.

Nadvoz 2

kuvertaNaroči se na e-novice