Gumb išči|

Zapri iskalnik

Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del projekta »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«

16. 7. 2021 • Sporočila za javnost Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktorica na razpisu izbranega izvajalca, podjetja Rafael d.o.o., Marija Možina, sta 15. julija 2021 na Gradu Sevnica podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del projekta »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«.

logo_eu-sklad-za-regionalni-razvoj 

V Poslovni coni Sevnica ob Hermanovi cesti bo v sklopu projekta komunalnega opremljanja urejena dostopna cesta, največji pridobitvi pa bosta izven nivojsko križanje z železniško progo in krožišče pred ti. nadvožnjakom v Šmarju. Aktivnosti tega projekta bodo pomembno prispevale k razširitvi poslovne cone, s tem pa bo obstoječim in novim podjetjem omogočeno boljše in bolj optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti.

Območje izvajanja projekta Komunalno opremljanje v PC Sevnica©Bojan KostevcObmočje izvajanja projekta Komunalno opremljanje v PC Sevnica"

 

Ob podpisu pogodbe je župan Srečko Ocvirk izpostavil, da načrtovani projekt rešuje pomembne izzive v lokalnem okolju in omogoča nadaljnji, sodobnemu času primeren razvoj poslovne cone v Sevnici. Hkrati bo z ureditvijo prometa in ukinitvijo nivojskega prehoda izboljšan celotni potek prometa v občini Sevnica. Izboljšala se bo pretočnost ter varnost pešcev in kolesarjev. Projekt je konceptualno usklajen z načrtovanimi projekti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo na tem območju, natančneje posodobitvami širšega območja Železniške postaje Sevnica. 

Direktorica podjetja Rafael d.o.o. Sevnica Marija Možina, ki je bilo izbrano kot izvajalec gradbenih del na razpisu, je predstavila tehnični vidik projekta. Projekt zajema izgradnjo nadvoza v dolžini 20 metrov, izgradnjo nove lokalne ceste v dolžini 200 metrov in ukinitev nivojskega prehoda. Poudarila je, da bodo stremeli k hitri in kvalitetni izvedbi del v okviru pogodbenega roka. Hkrati se bodo trudili za čim manjši vpliv na okolje in krajane, ki vsakodnevno uporabljajo ceste na območju projekta. 

O celostni ureditvi območja železniške postaje v Sevnici je spregovoril mag. Dejan Jurkovič, vodja Sektorja za investicije v železnice na Direkciji RS za infrastrukturo. Izpostavil je pomen uporabe vlakov kot obliko prevoza, ki ima zelo nizek vpliv na okolje. Načrtovane so posodobitve na železniških postajah v Sevnici in Krškem. V začetku leta 2021 je Direkcija RS za infrastrukturo pripravila projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane posodobitve. Trenutno poteka izbor izvajalca za projektiranje, ki bo trajalo predvidoma 13 mesecev. Po tem bo Direkcija RS za infrastrukturo pristopila k izvedbi projektov. Predvidena je celovita nadgradnja železniške postaje z novo peronsko infrastrukturo in izven nivojskimi dostopi, s čimer bo povečana varnost uporabnikov železniškega potniškega prometa. Predvideni so tudi protihrupni ukrepi, v strnjenih naseljih je predvidena postavitev protihrupnih ograj, na redkeje poseljenih območjih pa je predvidena pasivna protihrupna zaščita. Sklenil je, da bo podoba železniške postaje v Sevnici v nekaj letih bistveno drugačna kot je danes, hkrati pa bo prilagojena visokim standardom železniške infrastrukture na ravni Evropske unije. 

 

Gradivo za medije ob podpisu pogodbe_projekt Komunalno opremljanje v PC Sevnica

 

 


 

Povezane vsebine:

Ključne informacije o projektu Komunalno opremljanje v PC Sevnica

Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - območja II., III. in IV. - Šmarje

 

kuvertaNaroči se na e-novice