Gumb išči|

Zapri iskalnik

Glasovanje

SMS glasovanje za umestitev pobud v občinski proračun 2022

Participativni proračun-glasovanje_naslovnica za izpostavljeno novico 

Glasovanje bo potekalo od 1. do vključno 10. septembra 2021 na telefonsko številko 030 400 360 (vsak poslan SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku izbranega mobilnega operaterja). 

Za oddajo glasu pošljite SMS na 030 400 360 s ključno besedo POBUDA in številko projekta, ki ga podpirate*. 

Pobuda Območje Ključna beseda za glasovanje
Postavitev stojal za kolesa pri novem igrišču na Blanci Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA1
Nakup mize in klopi za uporabo na športnem igrišču na Artu Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA2
Obnovitev dveh lesenih mostičkov na Dolnjem Brezovem Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA3
Postavitev ograje za lovljenje žog v Rovišču pri Studencu Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA4
Ureditev razsvetljave na odru Gasilskega doma Studenec Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA5
Nakup in namestitev projektorjev v kulturni dvorani in v učilnici Krajevne skupnosti Blanca Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA6
Postavitev hidranta na območju zaselka Agrež Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA7
Sanacija prostora DoMladih Območje 2: KS Sevnica POBUDA8
Dopolnitev ureditve sprehajalne poti ob Savi Območje 2: KS Sevnica POBUDA9
Posodobitev oglasnih stebričev v Sevnici Območje 2: KS Sevnica POBUDA10
Posodobitev uličnih košev v Sevnici Območje 2: KS Sevnica POBUDA11
Postavitev urbane opreme na območju Bazena Sevnica Območje 2: KS Sevnica POBUDA12
Posodobitev novoletne okrasitve v Sevnici Območje 2: KS Sevnica POBUDA13
Ocvetličenje mesta s poudarkom na medovitih cvetlicah Območje 2: KS Sevnica POBUDA14
Sanacija sanitarij in večnamenskega prostora Večnamenskega doma Šmarčna Območje 3: KS Boštanj POBUDA15
Osvežitev prostorov TVD Partizan Boštanj Območje 3: KS Boštanj POBUDA16
Postavitev defibrilatorja na Konjskem Območje 3: KS Boštanj POBUDA17
Postavitev defibrilatorja na Lukovcu Območje 3: KS Boštanj POBUDA18
Zamenjava inventarja in izboljšave v večnamenskem domu na Logu Območje 3: KS Boštanj POBUDA19
Postavitev parkovne opreme in fitnes naprav na območju ob Savi na Logu Območje 3: KS Boštanj POBUDA20
Dvignjena lesena pot čez nizko barje Tk pav Območje 4: KS Krmelj in Šentjaž POBUDA21
Ureditev turistično informacijske točke in postajališča za avtodome v Šentjanžu Območje 4: KS Krmelj in Šentjaž POBUDA22
Ureditev vasi Leskovec Območje 4: KS Krmelj in Šentjaž POBUDA23
Postavitev košev za košarko na športnem igrišču v Češnjicah Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA24
Javne solarne svetilke na Škovcu Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA25
Postavitev defibrilatorja na Dolnjih Orlah Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA26
Postavitev fitnes naprav ob igrišču v Tržišču Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA27
Postavitev otroških igral na Telčah Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA28
Nakup in postavitev klopi v Loki Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje POBUDA29
Parkirišče za Lovrenc in komunalni otok Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje POBUDA30
Ureditev lesene parkovne opreme na Razborju Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje POBUDA31

*Ključna beseda je lahko zapisana z malimi ali velikimi tiskanimi črkami. Številčna oznaka je lahko zapisana s presledkom ali brez. Primeri veljavno zapisane ključne besede: POBUDA1, POBUDA 1, pobuda1, Pobuda1, pobuda 1, Pobuda 1. 

 

Več informacij o participativnem proračunu Občine Sevnica

Podroben opis projektov

Naroči se na e-novice