Gumb išči|

Zapri iskalnik

Aktualne zakonodajne spremembe v zvezi z zajezitvijo epidemije

12. 2. 2021 • Novice Občina Sevnica je je pripravila povzetek aktualnih sprememb zakonodaje, povezane z obvladovanjem epidemije covid-19.


V Uradnem listu RS št 20/2021 je bil dne 11. 2. 2021 objavljen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo 15. februarja 2021, obstoječi odlok pa je podaljšan do 14. februarja 2021.

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije covid-19 je vlada izdala nov Odlok, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Glede na veljavni Odlok se izjeme širijo na opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, ne glede na vrsto blaga in prodajno površino, kar pomeni, da so dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev. Zato se iz veljavnega Odloka črtajo vse alineje, ki so do sedaj urejale izjeme na področju trgovine in se jih nadomesti z novo izjemo.

Sprememba je tudi pri prodaji kmetijskih pridelkov na kmetijah, ki je z novim odlokom vključena v izjemo, ki dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih.

Pri storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je na novo določeno, da se jih lahko udeleži do 10 oseb.

Nov Odlok od potrošnika oziroma stranke ne zahteva več predložitve negativnega testa testiranja za koriščenje nekaterih storitev.

Delna sprememba je tudi pri dejavnostih higienske nege. Vse storitve higienske nege, vključno s frizerskimi storitvami in pedikuro, so vključene med izjeme, ki zahtevajo testiranje za izvajalca.

Zaposleni lahko namesto negativnega rezultata testa HAG oziroma testa PCR predložijo tudi:

  • dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19, in da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni in MODERNA najmanj 14 dni, od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca pa najmanj 21 dni, in največ tri mesece za posamezno cepivo od navedenih dni po cepljenju dalje,
  • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali HAGT, kjer je od odvzema brisa preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev,
  • potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Celotni Odlok je na naslednji povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0424/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


V Uradnem listu RS 20/2021, z dne 11. 2. 2021, so bili objavljeni še naslednji Odloki:


https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0421/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19


https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0422/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih


https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0423/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov


https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0425/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji


https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0426/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije


https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0427/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2


https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0428/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih

 

Rahljanje ukrepov ne pomeni tudi opuščanja zaščitnega ravnanja. Štab Civilne zaščite občine Sevnica poziva k odgovornem upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19.

kuvertaNaroči se na e-novice