Gumb išči|

Zapri iskalnik

Končna ocena škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo avgusta 2020

12. 2. 2021 • Novice Vlada Republike Slovenije je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Podravske, Pomurske, Posavske, Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije.


Končna ocena neposredne škode na stvareh v 27 občinah skupno znaša 6.658.101,06 evra in jo je 2. novembra 2020 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 11.316,03 evra, škoda v gozdu 14.468,70 evra, škoda na stavbah 15.955,52 evra, delna škoda na stavbah 4.656.800,38 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 533.292,35 evra, škoda na vodotokih 489.137,66 evra, škoda na gozdnih cestah 868.264,18 evra in škoda na državnih cestah 68.866,24 evra. Škoda na objektih, ki so kulturna dediščina, je zajeta v delni škodi na stavbah v oceni škode občinskih komisij.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov rebalansa državnega proračuna za leto 2020 (2.756.826,20 evra) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Program odprave posledic neposredne škode bodo pripravila pristojna ministrstva v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Vlada Republike Slovenije je pooblastila Državno komisijo, da izjemoma lahko potrdi ponovno oceno škode pri posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena nova dejstva. Potrjeno ponovno oceno škode Državna komisija pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. O ponovni oceni škode mora Ministrstvo za okolje in prostor seznaniti Vlado Republike Slovenije ob predložitvi programa za odpravo posledic nesreče.

Vir: Združenje občin Slovenije