Gumb išči|

Zapri iskalnik

Pomladno urejanje okolja

30. 3. 2021 • Novice Občina Sevnica in Komunala Sevnica sledita skupnemu prizadevanju za urejenost javnih površin v mestu in krajevnih središčih, vključno s trajno skrbjo za drevesa.

Skladno s pridobljenimi dovoljenji Zavoda za gozdove Slovenije in usklajeno z upravljavcem večstanovanjskih objektov so bile v preteklem tednu odstranjene stare breze in platane ob lokalni cesti nasproti Zdravstvenega doma Sevnica. Dotrajano drevje bo v kratkem zamenjal lično urejen drevored javorjev s cvetočimi grmovnicami. V nadaljevanju bo v sklopu ureditve parkirišča pri Zdravstvenem domu Sevnica urejen tudi nov lipov drevored še na nasprotni strani ceste.

drevored 2 

drevored 1 

V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Arboretumom iz  Volčjega potoka so bile nedavno opravljene meritve zdravja kostanjev v starem mestnem jedru z rezistometrom RinnTech. Gre za napravo, ki odčita zdrava tkiva lesa, izmeri se tudi upornost lesa. Večja, kot je upornost, bolj je les zdrav. Meritve so strokovna podlaga za odločitev, ali drevo potrebuje nego, kakšno nego potrebuje, ali pa ga je zaradi bolezni potrebno odstraniti. V primeru treh kostanjev, ki rastejo v urbanem okolju in so s tem dnevno izpostavljeni različnim negativnim vplivom predvsem z vidika varovanja koreninskega sistema, so bile podane usmeritve za izvedbo ukrepov o čiščenju in zmanjšanju posameznih delov krošenj.

drevo 2 

drevo 1 

Pomemben vidik pomladnega urejanja okolja je tudi skrb za ustrezno obrezovanje dreves in grmovja na zemljiščih ob cestah. Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste ali druge javne površine, so dolžni svoje nepremičnine urejati in vzdrževati tako, da so urejenega videza, da morebitno drevje ali žive meje ne motijo preglednosti ceste in se ne razraščajo na občinske ceste ali dele cest ali javne površine, da na njih ni smeti ali drugih odpadkov, ter da njihove nepremičnine ne odstopajo od standarda urejenosti sosednjih površin.